21. - 22. 10. 2021 |

21. - 22. 10. 2021 |

5. - 6. 10. 2021 |

27. - 28. 8. 2021 |

16. 6. 2021 | Od Velkého tržiště k náměstí Jana Palacha

6. - 7. 11.  2020 | Města dobývaná, dobytá a okupovaná

22. - 23. 10.  2020 |

27. - 28. 11. 2019 | Pars academia 2019: Svoboda v kontextu střední Evropy. Metody výzkumu a jejich aplikace.

26. - 27. 11. 2019 | Rok 1919 a Československo - Postavení a proměny periférií nového státu v procesu jeho konstituování

5. - 6. 11. 2019 | Pozdní středověk v zeměpanských kancelářích střední Evropy: nové cesty i dávná tradice.

22. - 23. 10. 2019 | Město se baví – od středověku do roku 1848.

16. - 17. 5. 2019 | Ukryté umění

4. 4. 2019 | Metody a výstupy dokumentace památek

8. - 9. 11. 2018 | Dějiny ve veřejném prostoru

18. - 19. 10. 2018 | Reflexe republiky 1918–2018

18. - 19. 10. 2018 | Poohří 8

16. - 17. 10. 2018 | Praha v obnoveném státě - zemská metropole hlavním městem nové republiky

17. - 18. 5. 2018 | Svět a jelen od Schichta

19. 5. 2018 | Evropa: Mýtus - skutečnost - zánik - budoucnost

16. 5. 2018 | Mikuláš Klaudyán 500 let od vydání první tištěné mapy Čech

26. - 28. 4. 2018 | Regionale und korporative Identitäten und historische Diskontinuität

11. 12. 2017 | Migrace jako hlavní téma parlamentních voleb 2017

25. 11. 2017 | Re/forma/ce

24. - 25. 11. 2017 | Slova a svoboda - III. ročník studentské konference

18. - 19. 10. 2017 | Zaniklá krajina severozápadních Čech

12. - 13. 10. 2017 | Reflexe moci – moc reflexe

10. - 11. 10. 2017 | Město a jeho hradby

27. 5. 2017 | Revoluce

18. - 19. 5. 2017 | Reformace v německojazyčných oblastech českých zemí (1517–1945)

28. 11. 2016 | Imigrace a její vliv na ústecké krajské volby 2016

26. 11. 2016 | Filosofický text

6. - 7. 10. 2016 | Pravda, relativita a hodnotová neutralita

19. - 20. 5. 2016 | Orosené dějiny

4. - 9. 10. 2016 | Vielfältige Konzepte – Konzepte der Vielfalt: Interkulturalität(en) weltweit

O webu

Konferenční web je součástí širšího servisu, který organizátorům a účastníkům konferencí zajišťuje Oddělení pro vědu Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Tyto stránky poskytují základní informace o chystaných a uplynulých konferencích. Bude možné zde nalézt anotace jednotlivých konferencí, jejich programy či abstrakty konkrétních příspěvků. Po skončení konference bude možné prohlížet si galerii fotografií z konání či zjistit informace o následných výstupech.

Tyto stránky rovněž slouží k přihlašování účastníků a komunikaci mezi účastníky a organizátory.

Manuál pro organizátory