O Filozofické fakultě

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je moderním vědeckým pracovištěm poskytujícím vzdělávání na všech akademických úrovních. Pedagogická a výzkumná činnost fakulty je zaměřená humanitním směrem a je z velké části určována hlavními součástmi fakulty, katedrou historie, katedrou politologie a filozofie a katedrou germanistiky.

Struktura fakulty je doplněna vědecko-výzkumnými specializovanými pracovišti, zejména Ústavem slovansko-germánských studií. Při katedře historie pak realizuje svou činnost Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví, při katedře politologie a filozofie vzniká Centrum pro výzkum sociálního napětí a extremismu a při katedře germanistiky Centrum pro výuku německého jazyka. Všechna tato pracoviště reagují svým zaměřením na aktuální celospolečenské výzvy a potřeby, ale zároveň akcentují i specifika regionálního vývoje a potřeb oblasti severozápadních Čech.

Filozofická fakulta realizuje výzkum za podpory vnějších i vnitřních projektů, každoročně organizuje řadu mezinárodních i domácích konferencí a její členové publikují v prestižních periodikách či monograficky. Sama fakulta vydává několik specializovaných edičních řad a odborné recenzované časopisy. Svým vědeckým výkonem dle metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací je dlouhodobě druhou nejvýkonnější fakultou na UJEP.

Filozofická fakulta sídlí v nově zrekonstruovaných budovách v areálu Kampusu UJEP. Pro studenty i pracovníky je tak připraveno bezbariérové prostředí s veškerým vybavením potřebným pro moderní výuku a vědeckou činnost. Fakulta poskytuje studentům příjemné zázemí, k dispozici mají šatny, bufet, každá katedra má svou specializovanou studovnu, kde lze nalézt potřebnou odbornou literaturu ke studiu a také možnost kopírování na kartový systém. Fakulta pořádá pro studenty řadu akcí, např. pravidelné výstavy nebo přednášky na aktuální témata mimo výukový rámec. Každý student Filozofické fakulty UJEP má možnost absolvovat část svého studia v zahraničí díky programu ERASMUS plus, a to na více než padesáti partnerských školách.

O portále KonFFer

Konferenční web je součástí širšího servisu, který organizátorům a účastníkům konferencí zajišťuje Oddělení pro vědu Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Tyto stránky poskytují základní informace o chystaných a uplynulých konferencích. Bude možné zde nalézt anotace jednotlivých konferencí, jejich programy či abstrakty konkrétních příspěvků. Po skončení konference bude možné prohlížet si galerii fotografií z konání či zjistit informace o následných výstupech.

Tyto stránky rovněž slouží k přihlašování účastníků a komunikaci mezi účastníky a organizátory.

Manuál pro organizátory (pdf)

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem