Datum konání: 27. a 28. srpna 2021

Termín pro přihlášení: do 20. srpna 2021

Místo konání:

  1. Filozofická fakulta UJEP (Pasteurova 13, místnost A 313)
  2. Muzeum města Ústí nad Labem (Masarykova 1000)

O konferenci:

Na UJEP stejně jako na dalších univerzitách v České republice proběhly po široké diskuzi akreditace učitelských studijních programů, jejichž součástí je i nový systém pedagogických praxí, které mají studenti absolvovat. Došlo k navýšení jejich počtu. Během celého procesu změn jsme postrádali diskuzi se základními školami, gymnázii a středními školami o chystaných změnách.

Konference k pedagogickým praxím je prostředkem, jak seznámit vedení a pedagogy našich fakultních a spolupracujících škol stejně jako potencionálních nových spolupracujících škol se systémem praxí v nových učitelských programech, s jejich organizační a obsahovou koncepcí na Filozofické fakultě UJEP. Jedním z hlavních cílů je také vyjasnění konkrétní role škol a učitelů - mentorů našich oborů (občanská výchova, společenské vědy, historie, německý jazyk a literatura).

Konference proběhne v době, kdy je pedagogická veřejnost seznamována s revizemi rámcových vzdělávacích programů, jež se podstatně dotýkají i vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Srpnové setkání vnímáme jako příležitost k bližšímu seznámení se s chystanými změnami a promýšlení, jak na tyto změny reagovat, jak reakce promítnout do vzájemné spolupráce škol a FF UJEP.

V neposlední řadě je konference příležitostí pro osobní setkání nad společnými tématy, pro nastavení užší spolupráce mezi školami, jejich vedením a spolupracujícími učiteli – mentory a oborovými didaktiky Filozofické fakulty, kteří jsou zodpovědní za přípravu budoucích učitelů.

Pozvánka ke stažení

Program ke stažení