Poslední rok II. světové války...

Poslední rok druhé světové války...

Mezinárodní konference

22. - 23. 10. 2020

Města dobývaná, dobytá a okupovaná

Kontexty a důsledky neúspěšné obrany měst...

Mezinárodní konference

6. - 7. 10. 2020

Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti

Vystavování minulosti

Mezinárodní konference

22. - 23. 10. 2020

Manuál pro organizátory

Konferenční web je součástí širšího servisu, který organizátorům a účastníkům konferencí zajišťuje Oddělení pro vědu Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Tyto stránky poskytují základní informace o chystaných a uplynulých konferencích. Bude možné zde nalézt anotace jednotlivých konferencí, jejich programy či abstrakty konkrétních příspěvků. Po skončení konference bude možné prohlížet si galerii fotografií z konání či zjistit informace o následných výstupech.

Číst více

Termíny

 • do 17. 5. 2020
  Přihlašování na konferenci Dějiny ve veřejném prostoru II.
 • do 31. 8. 2020
 • Přihlašování na konferenci Poslední rok války
 • 6. - 7. 10. 2020
  Průběh konference Města dobývaná
 • 22. - 23. 10. 2020
  Průběh konference Poslední rok války

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Bláhová
ivana.blahova@ujep.cz