Kritický posthumanismus

Kritický posthumanismus

inaugurální konference

26. – 27. 4. 2022

Non-citizens in the City

Strategies of Differentiation and Integration in...

Konference

20. 5. - 21. 5. 2022

Odvaha/Courrage

Symposium na téma “odvaha”

Symposium

21. 5. 2022

Manuál pro organizátory

Konferenční web je součástí širšího servisu, který organizátorům a účastníkům konferencí zajišťuje Oddělení pro vědu Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Tyto stránky poskytují základní informace o chystaných a uplynulých konferencích. Bude možné zde nalézt anotace jednotlivých konferencí, jejich programy či abstrakty konkrétních příspěvků. Po skončení konference bude možné prohlížet si galerii fotografií z konání či zjistit informace o následných výstupech.

Číst více

Kontaktní osoba

Bc. Kristina Koudelková
kristina.koudelkova@ujep.cz