Filosofický text

Filosofický text

Symposium 2016

26. 11. 2016

Reformace...

Reformace...

25. ústecké kolokvium

18. – 19. 5. 2017

Manuál pro organizátory

Konferenční web je součástí širšího servisu, který organizátorům a účastníkům konferencí zajišťuje Oddělení pro vědu Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Tyto stránky poskytují základní informace o chystaných a uplynulých konferencích. Bude možné zde nalézt anotace jednotlivých konferencí, jejich programy či abstrakty konkrétních příspěvků. Po skončení konference bude možné prohlížet si galerii fotografií z konání či zjistit informace o následných výstupech.

Číst více

Termíny

  • 31. 12. 2016
    Přihlášení na konferenci Reformace...
  • 18. a 19. 5. 2017
    Konání konference Reformace...

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Bláhová
ivana.blahova@ujep.cz