Reformace...

Reformace...

25. ústecké kolokvium

18. – 19. 5. 2017

Revoluce

Revoluce

Konference 2017

27. 5. 2017

Město a jeho hradby

Město a jeho hradby

Konference 2017

10. a 11. 10. 2017

Manuál pro organizátory

Konferenční web je součástí širšího servisu, který organizátorům a účastníkům konferencí zajišťuje Oddělení pro vědu Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Tyto stránky poskytují základní informace o chystaných a uplynulých konferencích. Bude možné zde nalézt anotace jednotlivých konferencí, jejich programy či abstrakty konkrétních příspěvků. Po skončení konference bude možné prohlížet si galerii fotografií z konání či zjistit informace o následných výstupech.

Číst více

Termíny

 • Do 15. 4.
 • Přihlášky na konferenci Město a jeho hradby
 • Do 1. 5.
 • Přihlášky na konferenci Revoluce
 • 18.-19. 5.
 • Konání konference Reformace...
 • 27. 5.
 • Konání konference Revoluce
 • Do 1. 7.
 • Zaslání textů z konference Revoluce
 • 10.-11. 10.
 • Konání konference Město a jeho hradby
 • 18.-19. 10.
 • Konání konference Zaniklá krajina

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Bláhová
ivana.blahova@ujep.cz