Zaniklá krajina...

Zaniklá krajina severozápadních Čech

Konference 2017

18. - 19. 10. 2017

Slova a svoboda

Slova a svoboda

III. ročník studentské konference

24. – 25. 11. 2017

Mikuláš Klaudyán

500 let od vydání první tištěné mapy Čech

Konference 2018

16. 5. 2018

Manuál pro organizátory

Konferenční web je součástí širšího servisu, který organizátorům a účastníkům konferencí zajišťuje Oddělení pro vědu Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Tyto stránky poskytují základní informace o chystaných a uplynulých konferencích. Bude možné zde nalézt anotace jednotlivých konferencí, jejich programy či abstrakty konkrétních příspěvků. Po skončení konference bude možné prohlížet si galerii fotografií z konání či zjistit informace o následných výstupech.

Číst více

Termíny

 • do 29. 9.
  Přihlašování na konferenci Zaniklá krajina
 • 10.-11. 10.
  Konání konference Město a jeho hradby
 • 12. a 13. 10.
  Konání konference Reflexe moci - moc reflexe
 • 18. a 19. 10.
  Konání konference Zaniklá krajina
 • do 31. 10.
  Zaslání příspěvků z konference Reformace

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Bláhová
ivana.blahova@ujep.cz