Etruskové a trasologie

Workshop Etruskové a trasologie

Workshop

12. 11. 2021

Soumrak „klasických“ edic?

Diplomatáře, regestáře a aktuální problémy edičního...

Mezinárodní konference

4. - 5. 11. 2021

Manuál pro organizátory

Konferenční web je součástí širšího servisu, který organizátorům a účastníkům konferencí zajišťuje Oddělení pro vědu Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Tyto stránky poskytují základní informace o chystaných a uplynulých konferencích. Bude možné zde nalézt anotace jednotlivých konferencí, jejich programy či abstrakty konkrétních příspěvků. Po skončení konference bude možné prohlížet si galerii fotografií z konání či zjistit informace o následných výstupech.

Číst více

Termíny

 • 24. 6. 2021
  Průběh konference Klasické rozhovory
 • do 30.8. 2021
  Historie 2021: Rezervace ubytování na kolejích
 • do 30. 9. 2021
  Historie 2021: nominace pedagoga do komise
 • 5. -6.10. 2021 
  Průběh konference Zvířata ve městě
 • 21.-22.10. 2021
  Průběh konference Historie 2021
 • 21.-22.10. 2021
  Průběh konference Poslední rok války
 • 4. - 5. 11. 2021
  Průběh konference Soumrak edic

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Bláhová
ivana.blahova@ujep.cz