Metody a výstupy...

Metody a výstupy dokumentace památek

Konference

4. 4. 2019

Ukryté umění

Českoněmecké výtvarné umění 19. a 1. poloviny 20. st.

26. ústecké kolokvium

16. 5. - 17. 5. 2019

Populärkulturen...

Populärkulturen im interkulturellen Kontext

Konference

27. – 28. 6. 2019

Manuál pro organizátory

Konferenční web je součástí širšího servisu, který organizátorům a účastníkům konferencí zajišťuje Oddělení pro vědu Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Tyto stránky poskytují základní informace o chystaných a uplynulých konferencích. Bude možné zde nalézt anotace jednotlivých konferencí, jejich programy či abstrakty konkrétních příspěvků. Po skončení konference bude možné prohlížet si galerii fotografií z konání či zjistit informace o následných výstupech.

Číst více

Termíny

 • do 15. 3. 2019
  Přihlašování na konferenci Populärkulturen
 • 4. 4. 2019
  Konání konference Metody a výstupy dokumentace památek
 • do 7. 4. 2019
  Přihlašování na konferenci Ukryté umění
 • do 15. 4. 2019
  Přihlašování na konferenci Město se baví
 • 16. - 17. 5. 2019
  Konání konference Ukryté umění
 • do 30. 5. 2019
  Přihlašování na konferenci Pars academia
 • 27. - 29. 6. 2019
  Konání konference Populärkulturen
 • 22. - 23. 10. 2019
  Konání konference Město se baví
 • 27. - 28. 11. 2019
  Konání konference Pars academia

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Bláhová
ivana.blahova@ujep.cz