Klasické rozhovory 2021

Klasické rozhovory 2021 / Colloquia classica 2021

Mezinárodní konference

24. 6. 2021

Zvířata ve městě

Zvířata ve městě

Mezinárodní konference

5. - 6. 10. 2021

Soumrak „klasických“ edic?

Diplomatáře, regestáře a aktuální problémy edičního...

Mezinárodní konference

4. - 5. 11. 2021

Manuál pro organizátory

Konferenční web je součástí širšího servisu, který organizátorům a účastníkům konferencí zajišťuje Oddělení pro vědu Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Tyto stránky poskytují základní informace o chystaných a uplynulých konferencích. Bude možné zde nalézt anotace jednotlivých konferencí, jejich programy či abstrakty konkrétních příspěvků. Po skončení konference bude možné prohlížet si galerii fotografií z konání či zjistit informace o následných výstupech.

Číst více

Termíny

 • do 31. 3. 2021
  Přihlašování na konferenci Soumrak edic
 • do 14. 5. 2021
 • Přihlašování na konferenci Klasické rozhovory
 • 24. 6. 2021
  Průběh konference Klasické rozhovory
 • 4. - 5. 11. 2021
  Průběh konference Soumrak edic

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Bláhová
ivana.blahova@ujep.cz