Revoluce

Datum konání: 27. 5. 2017

Místo konání: Filozofická fakulta UJEP, místnost B 304

Anotace

Fenomén revoluce mnohostrannou perspektivou filosofie a společenských věd. Očekáváme příspěvky dlouhé do 20 minut, následované diskusí.

Program

Program

Organizátoři

  • Bc. Jakub Masojídek
  • Mgr. Barbora Řebíková
  • Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.

Důležité termíny

  • do 1. 5. 2017 Podání přihlášek
  • do 1. 7. 2017 Zaslání textu do časopisu

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem