Pravda, relativita a hodnotová neutralita

Datum konání: 6. a 7. října 2016

Místo konání: Písek, penzion Sport

Dokumenty

Zpráva z konference

Anotace

Cílem konference je zamyslet se nad otázkou pravdy ve filosofii, vědě, náboženství a v demokratických i nedemokratických společnostech. Co pravdou rozumějí filosofové, vědci, náboženští myslitelé, politikové i političtí teoretici? Co pravda znamená v českém etickém a politickém myšlení a v českém etickém a politickém životě? Proč hrála v naší minulosti takovou významnou roli a hraje ji dosud? Je pravda slučitelná s demokracií? Je jakákoli koncepce pravdy slučitelná se současnou vědou a filosofií? Je pravda spíše otázkou metodologickou a formálně logickou nebo je možné ji vztáhnout i k věcným obsahům jednotlivých věd a filosofických směrů? Nepřebírají dnes relativita či hodnotová neutralita role, které dříve plnila pravda? Nepředstavuje relativita či relativní pravda v dnešních humanitních vědách dostatečnou náhradu za pravdu, která spíše patří do starého metafyzického železa? Nezaručuje hodnotová neutralita mnohem lépe vědeckou objektivitu společenských věd i sekulárnost liberálních demokracií?

Program

Program

Organizátor

Katedra politologie a filosofie FF UJEP, PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem