Orosené dějiny. Ústecká pivní konference

Datum konání: 19. – 20. 5. 2016

Místo konání: Císařský sál, Muzeum města Ústí nad Labem

Anotace

V dubnu 2006 jsme ve Velkém Březně nedaleko Ústí nad Labem uspořádali konferenci Pivo lepších časů. Odkryla jak osud člověka, který dal pivu Březňák tvář, tak přiblížila mnohé záležitosti týkající se pivovarnictví, sladovnictví i „pivní každodennosti“ od 18. století až do současnosti - koneckonců nejlepší připomínkou je sborník, který vyšel v roce následujícím. Aniž jsme to tušili, stálo tehdy české pivovarnictví před nejobtížnějším obdobím po roce 1989. Příchod koncernu Heineken znamenal zánik pivovarů v Lounech, Ústí nad Labem a Kutné Hoře, koncentraci vaření piva v Krušovicích a na Slovensku apod. Zdálo se, že pivo v České republice čekají horší časy.  

V uplynulé dekádě se však situace vyvinula nečekaným směrem - v České republice vzniklo téměř 300 malých pivovarů a přibývají další, své místo si našly střední pivovary, rozšířila se nabídka pivních stylů. Obdobně utěšeně se posunulo i historické bádání, světlo světa spatřily monografie, studie, ročníkové práce i specializované weby. A protože v příštím roce uplyne 100 let od smrti Viktora Cibicha, jehož tvář je symbolem požitku z prvního doušku, rozhodli jsme se tematicky navázat na Pivo lepších časů. Zároveň je konference věnována první dekádě existence Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Na konferenci, která se uskuteční ve dnech 19. - 20. května 2016, vítáme příspěvky zaměřené na historii pivovarnictví a s ním souvisejících oborů, každodennost (pohostinská zařízení, národnostní třenice, veřejný pořádek, přístup společnosti k problematice alkoholismu, reklama a její formy apod.) a též referáty věnované aktuálnímu dění. Vybrané příspěvky budou zařazeny do tematicky pojaté kolektivní monografie.

Program

Program

Organizátoři

  • Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP (doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.)
  • Katedra historie FF UJEP (doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.)
  • Muzeum města Ústí nad Labem (Mgr. Václav Houfek)
  • Společnost pro dějiny Němců v Čechách
  • Stolová společnost Collegium Cibium.

Tisková zpráva

Ve dnech 19. a 20. května 2016 se v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem uskuteční konference Orosené dějiny s podtitulem Ústecká pivní konference 2016. Organizátoři, jimiž jsou Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP, katedra historie FF UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem, Společnost pro dějiny Němců v Čechách a pivní stolová společnost Collegium Cibium naváží tematicky na konferenci Pivo lepších časů, která se konala ve Velkém Březně před rovnými deseti lety. Na konferenci vystoupí 36 účastníků zejména z řad historiků, archivářů, nadšenců, ale i odborníků z praxe, kteří se ve svých příspěvcích zaměří na řadu témat zahrnujících dějinné období od středověku až po současnost. Konferenci zahájí historik Jaroslav Čechura s příspěvkem nazvaným Pivo a sex v době temna a následující dva dny se mohou účastníci těšit např. na referáty o pivu ve středověkém lékařství či v lidové obřadnosti, o pivovarnictví nejen v českých zemích, ale i na Slovensku, Ukrajině nebo Portugalsku, o pivovarech a hostincích, ale také o protialkoholním tažení nebo o trampingu a pohostinství v časech první československé republiky. Na závěr prvního konferenčního dne čeká účastníky společenský večer v muzeu spojený jak s příspěvkem o pravdě a lži v pivní reklamě, tak s ochutnávkou piv z blízkých minipivovarů. Konferenci druhý den uzavře příspěvek sociologa Jiřího Vinopala s názvem České pivo a pivní kultura v kontextu proměn konzumačních vzorců.

Publikace Pivo lepších časů

Martin Veselý – Kristina Kaiserová (eds.)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2007

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference pořádané ÚSGS UJEP spolu s dalšími partnery a za podpory společnosti Drinks Union v dubnu 2006 ve Velkém Březně. Tematicky jsou příspěvky rozčleněny do tří okruhů - první se týká historie pivovaru Velké Březno a osudů Victora Cibicha, jehož tvář od roku 1906 zdobila a opět zdobí etikety velkobřezenského (i ústeckého) piva. Další okruh je exkurzem do historie pivovarnictví od 17. století až do současnosti a třetí okruh nahlíží na tzv. "pivní každodennost" - od osudů abstinentů v c. a k. armádě, přes roli piva v životě úřednickém nebo o těžkém životě štamgasta za 2. světové války.

Knihu lze zakoupit v univerzitním knihkupectví, cena publikace je 189,- Kč.

Obsah publikace

Mediální ohlasy

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem