Zwischen Ancien Régime und Moderne. Transformationen der Stadt im „langen“ 18. Jahrhundert

Tagung: 24.–26. 5. 2023

Veranstaltungsort: Das Museum der Stadt Aussig, Masarykova Strasse 1000/3, 400 01 Aussig an der Elbe

Über die Konferenz

Veranstalter

  • Historisches Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften
  • Philosophische Fakultät der Jan-Evangelista-Purkyně-Universität
  • Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit, Institut für Geschichte, Technische Universität Dresden

 muzeum novetechnische universitat dresdenff enHIU ENG

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem