Dějiny ve veřejném prostoru III: globální paměť

Datum konání: 20. a 21. října 2022

Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Praha

Program

Program konference

O konferenci

Třetí ročník fóra DVP se zaměří na světový rozměr paměti. Paměť chápeme jako předivo globálně sdílených institucí, médií, praktik a obrazů, které spoluutvářejí naše představy o minulosti a budoucnosti. Veřejný prostor je pak místem, kde jsou prvky tohoto přediva reprodukovány, rozporovány a užívány v nových kontextech. Jak klimatická krize mění naše představy o budoucnosti i minulosti? Jaká témata z českých dějin se dočkala filmového či jiného zpracování pro světové publikum? Co mají společného a v čem se liší historické kontroverze v zahraničí a v Česku? Jak si v tomto kontextu vede české školství? Cílem konference není poměřovat „české“ přístupy se „světovými“ trendy, nýbrž popsat vztahy, které českou a potažmo středoevropskou zkušenost s dějinami propojují s dynamikou paměti ve světovém měřítku.

Program konference a registraci najdete na webu FORUMDVP.

Účast na konferenci je zpoplatněna (1 den 200 Kč, oba dny 300 Kč), vybrané konferenční poplatky budou použity na úhradu nákladů spojené s organizací konference. Po registraci Vám bude zaslán e-mail s pokyny k platbě přes portál GoOut.

Součástí konference je také doprovodný program – divadelní představení Present: perfect v divadle Alfred ve dvoře ve čtvrtek 20. října a Kulatý stůl: Popularizace dějin v pátek 21. října, kde přivítáme hosty Michala Stehlíka a Ivetu Coufalovou.

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem