Odvaha

Místo konání: Filozofická fakulta UJEP, místnost B 304

Datum konání: 21. května 2022, od 9:00

Termín pro přihlášení: do 30. dubna 2022

Termín pro zaslání příspěvku: do 30. června 2022

Pozvánka / Call for Papers

Revue pro filosofii a společenské vědy ERGOT a Katedra filozofie a humanitních studií Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem Vás zvou na symposium na téma “odvaha”. K tématu je možno přistoupit z nejrůznějších filozofických nebo společenskovědních úhlů. Symposium se koná v sobotu 18. května 2022 v budově Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 3571/13, v místnosti B 304 od 9:00 hod. Zváni jsou učitelé, studenti, specialisté relevantních oborů i široká veřejnost.

Přihlášky příspěvků (jméno účastníka, název příspěvku) přijímáme do konce dubna 2022 na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Prezentace příspěvku by neměla přesáhnout 20 minut a předpokládáme, že bude provázena diskusí. Příspěvky upravené podle pravidel, jež najdete na stránkách https://ergotsite.wordpress.com, a zaslané do konce června 2022 na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. bude možno publikovat v tematickém čísle revue ERGOT. Podmínkou publikace není prezentace příspěvku na symposiu.

Za organizátory a redakční radu

  • Mgr. Petr Bláha, Ph.D.
  • Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.

Pozvánka

 

Courrage

Venue: Faculty of Arts, room B 304

Date: May 18, 2022, from 9:00

Deadline for registration: April 30, 2022

Deadline for submission: June 30, 2022

Invitaton / Call for Papers

Revue for Philosophy and Social Sciences ERGOT and the Department of Philosophy and Humanities of the Faculty of Arts, UJEP in Ústí n. Labem invite you to a symposium on the topic of “courage”. The topic can be approached from various philosophical / social science angles. The symposium will be held on Saturday, May 18, 2022 in the building of the Faculty of Philosophy, UJEP in Ústí nad Labem, Pasteurova 3571/13, in room B 304 from 9:00 am. Teachers, students, specialists in relevant fields and the general public are welcome.

We accept applications for contributions (name of the participant, title of the contribution) until the end of April 2022 at the e-mail address Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Presentation of the paper should not exceed 20 minutes and we assume that it will be followed by a discussion. Papers edited according to the guidelines as detailed at https://ergotsite.wordpress.com and submitted by the end of June 2022 to the e-mail address Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. can be published in the thematic issue of the ERGOT magazine. Presentation at the symposium is not necessary for a paper to be published.

For the organizers and the editorial board

  • Mgr. Petr Bláha, Ph.D.
  • Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.

Call for papers

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem