Systém pedagogických praxí a spolupráce Filozofické fakulty se školami

Datum konání: 27. a 28. srpna 2021

Termín pro přihlášení: do 20. srpna 2021

Místo konání

  1. Filozofická fakulta UJEP (Pasteurova 13, místnost A 313)
  2. Muzeum města Ústí nad Labem (Masarykova 1000)

O konferenci

Na UJEP stejně jako na dalších univerzitách v České republice proběhly po široké diskuzi akreditace učitelských studijních programů, jejichž součástí je i nový systém pedagogických praxí, které mají studenti absolvovat. Došlo k navýšení jejich počtu. Během celého procesu změn jsme postrádali diskuzi se základními školami, gymnázii a středními školami o chystaných změnách.

Konference k pedagogickým praxím je prostředkem, jak seznámit vedení a pedagogy našich fakultních a spolupracujících škol stejně jako potencionálních nových spolupracujících škol se systémem praxí v nových učitelských programech, s jejich organizační a obsahovou koncepcí na Filozofické fakultě UJEP. Jedním z hlavních cílů je také vyjasnění konkrétní role škol a učitelů - mentorů našich oborů (občanská výchova, společenské vědy, historie, německý jazyk a literatura).

Konference proběhne v době, kdy je pedagogická veřejnost seznamována s revizemi rámcových vzdělávacích programů, jež se podstatně dotýkají i vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Srpnové setkání vnímáme jako příležitost k bližšímu seznámení se s chystanými změnami a promýšlení, jak na tyto změny reagovat, jak reakce promítnout do vzájemné spolupráce škol a FF UJEP.

V neposlední řadě je konference příležitostí pro osobní setkání nad společnými tématy, pro nastavení užší spolupráce mezi školami, jejich vedením a spolupracujícími učiteli – mentory a oborovými didaktiky Filozofické fakulty, kteří jsou zodpovědní za přípravu budoucích učitelů.

Program

Program

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem