Soumrak „klasických“ edic?

Diplomatáře, regestáře a aktuální problémy edičního zpřístupňování pramenů listinného charakteru ze 14.–19. století

Datum konání: 4.–5. listopadu 2021

Místo konání: Velký přednáškový sál Historického ústavu / ÚTAM, Prosecká 809/76, Praha 9 – Prosek

Přihlášky: do 31. března 2021

Organizátoři

Historický ústav AV ČR,
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Program konference

Program konference

O konferenci

Institucionálně různě zaštítěná editorská kolokvia, která se uskutečnila v posledních desetiletích, byla přednostně věnována způsobům přepisu středověkých a (či) novověkých textů. Škála otázek, které před editory staví zpřístupňování písemných pramenů, se ovšem ani zdaleka neomezuje na samotnou problematiku transkripčních zásad. Vedle primárně filologické roviny práce s vydávanými dokumenty jsou editoři konfrontováni s celou řadou dalších obtíží metodického a „technického“ rázu, bezprostředně souvisejících s charakterem zpracovávaných pramenů. Právě na takové otázky se zaměří připravovaná série pracovních setkání věnovaných výměně zkušeností a názorů týkajících se ediční práce s materiálem z období 14.–19. století. V rámci každého workshopu bude věnována pozornost konkrétnímu úže vymezenému typu, respektive skupině pozdně středověkých a novověkých pramenů (listinám, epistolografickým pramenům, úředním knihám, narativním textům, sériovým pramenům aj.).

 První z těchto pracovních setkání se zaměří na prameny listinného charakteru. Od výchozích otázek, jak se v období pozdního středověku a novověku proměňují samotné listiny, v čem jsou v kontextu jiných kategorií písemných pramenů specifické z hlediska soustředěné ediční práce a jaký smysl dnes mají tradiční formy jejich zpřístupňování (diplomatáře a regestáře), se odvíjejí četné podněty k diskusi. Mimo jiné jde o tematický, chronologický nebo jinak definovaný záběr projektů zaměřených na listinný materiál z období 14.–19. století (s ohledem na nárůst množství dochovaných písemností zde nabývá na významu otázka selektivního zpřístupňování dokumentů) či o využitelnost starších vydavatelských počinů, které již namnoze nevyhovují aktuálně kladeným nárokům na vědecké edice. Další důležité otázky vyvstávají v souvislosti s uplatňováním paleografických analýz pozdně středověkých a novověkých listin a s rekonstruováním úředního procesu vzniku těchto dokumentů. Za pozornost však stojí také možnosti a limity přípravy textověkritického aparátu, jakož i různé přístupy ke zpracovávání rejstříků. Stále aktuální je rovněž uvažování o roli klasických edic na jedné straně a digitálního zpřístupňování pramenů na straně druhé, případně o perspektivách propojení tradičních a nových technologií v konkrétních projektech.

Zájemce o aktivní účast na pracovním setkání prosíme, aby nejpozději do 31. března 2021 zaslali název a krátký abstrakt svého vystoupení (cca 300–600 znaků) na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků.

Písemné verze příspěvků budou v návaznosti na lektorské řízení publikovány.

Za organizátory

  • Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D.
  • Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
  • Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.
 

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem