Pozdní středověk v zeměpanských kancelářích střední Evropy: nové cesty i dávná tradice

Mezinárodní konference pořádaná Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Místo konání: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Pasteurova 13, Ústí nad Labem

Datum konání: 5. a 6. listopadu 2019

Jednací jazyk: němčina (příp. angličtina)

Program konference

Program konference

Anotace

Téma pozdně středověkých zeměpanských kanceláří v zemích Koruny české a v německé části Svaté říše římské nepatří na rozdíl od jiných oblastí diplomatiky v posledních dekádách k zrovna frekventovaným oblastem. Čas pro konání takového setkání se nám jeví jako příhodný. Uplynuly již více než tři desetiletí od posledního obdobného setkání – to bylo tématem šestého zasedání Mezinárodní diplomatické komise v roce 1983. Ačkoliv si naše konference neklade tak široké cíle, jako zmíněné diplomatické zasedání, přesto by se ráda stala, byť geograficky omezenější, platformou pro srovnávací představení stavu poznání zeměpanských kanceláří a jejich písemností v pozdním středověku.

Konference se bude věnovat poměrně široce vymezenému tématu pozdně středověkých zeměpanských kanceláří ve střední Evropě. Zahrnujeme sem tedy země Koruny české (patří sem královská kancelář, kanceláře ve vedlejších korunních zemích – markrabská moravská, slezské knížecí), stejně jako teritoria německé části Svaté říše římské, ať už šlo o světské, nebo církevní oblasti. Pozornost by neměla být zaměřena primárně na kanceláře římských králů/císařů (s výjimkou české lucemburské, kde by ale měl být položen důraz na její zeměpanskou funkci).

Kromě zamyšlení nad tím, do jaké míry se postuláty artikulované roku 1983 dařilo a daří naplňovat (či zda nedošlo k dílčím posunům), je dalším cílem konference představení aktuálního stavu této problematiky a také prezentování metodologických východisek současné diplomatiky pozdně středověkých zeměpanských kanceláří. Pojednány budou nejnovější metodologické podněty, které diplomatika přijímá, a možnosti a limity jejich uplatnění. V každém případě by výsledkem setkání mělo být i potvrzení toho, že se diplomatika nenachází v krizi, ale že je tomu právě naopak. Jako historický podobor přispívala a přispívá k vyvážené interpretaci pramenů, a to nejen v oblasti středověkých dějin.

Odkaz na facebookovou událost.

Za organizátory: prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.

Kontakt

Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.
Katedra historie FF UJEP
Pasteurova 13
400 01 Ústí nad Labem
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem