Rok 1919 a Československo

Postavení a proměny periférií nového státu v procesu jeho konstituování

Datum konání: 26. – 27. 11. 2019

Místo konání: Prešov

Anotace

V roce 2018 jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československé republiky. Data 28. a 30. říjen 1918 byla jedněmi z nejvýraznějších historických mezníků našich moderních národních dějin. S nimi začal proces konstituování nového státu, při němž byly rozhodující první týdny, měsíce a roky jeho existence. Právě tehdy se nastolovaly a utvářely procesy fungování státního aparátu, formovaly se státní hranice, vytvářely se vztahy se sousedními státy.

Rok 1919 naplno ukázal silné i slabé stránky nově vytvořeného státu. Musel se např. vypořádat s mnohými dezintegračními snahami působícími zevnitř i ze zahraničí s cílem oslabit či rozbít mladou republiku. Konference má za cíl postihnout právě tyto hektické chvíle prvního roku existence Československé republiky se zaměřením na vývoj periferních oblastí tohoto státu. Právě zde docházelo ke komplikacím týkajících se stanovení hraníc ČSR, vztahů majority a minority nebo upevnění státní suverenity.

Vědecká konference bude uspořádaná v rámci řešení grantového projektu APVV-15-0036 Východné Slovensko v 19. a 20. storočí vo vzťahu centra a periférie.

Program

Program konference

Organizátoři

Inštitút histórie
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove

Katedra historie
Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Organizační výbor

 • prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. (předseda)
 • doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
 • PhDr. Peter Kovaľ, PhD. (výkonný tajemník)
 • doc. PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD.
 • PhDr. Ján Džujko, PhD.
 • Mgr. Jan Grisa
 • doc. PhDr. Libuša Franková, CSc.
 • doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD.

Předpokládaná témata

 • Konstituování Československé republiky v jednotlivých regionech (na periférii)
 • Národní identita (menšiny) na periférii a vznik ČSR
 • Pohraniční území a vztahy se sousedy
 • Osobnosti podílející se na vzniku ČSR působící na periférii a v centru a jejich vztah k periférii
 • Institucionální proměny na periférii
 • Role škol a vzdělávání při přetváření periférií nového státu a jeho vnitřní stabilizaci
 • Hospodářské, kulturní a jiné proměny periférií státu a jejich podíl na budování ČSR

Prosíme, návrhy příspěvků ve formě krátkého abstraktu (cca 200 slov) zasílejte do 30. června 2019 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků.

Jazyky konference: slovenský, český, anglický, polský, ukrajinský

Konferenční poplatek: 30 €

Náklady pro účastníky konference (cestovné, ubytování, strava) hradí vysílající organizace.

Termín odevzdání příspěvků do knižní publikace vydané v prvním půlroce 2020 je 31. 12. 2019.

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem