Ukryté umění

Českoněmecké výtvarné umění 19. a první poloviny 20. století

26. ústecké kolokvium

Termín konání: 16. 5.–17. 5. 2019

Termín odevzdání přihlášek: 7. 4. 2019

Místo konání: Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3

Program

Program

Anotace

Dovolujeme si Vás tímto způsobem pozvat k aktivní účasti na kolokviu „Ukryté umění“, které se bude konat v Muzeu města Ústí nad Labem ve dnech 16. až 17. května 2019.

I když se v posledních desetiletích postupně mění vztah českých dějin umění a českého muzejnictví k výtvarnému umění spojenému s německojazyčným obyvatelstvem českých zemí, stále se ve skutečnosti často pohybujeme v prostředí základního výzkumu. Naše letošní kolokvium by chtělo navázat jak na kvalitní dosavadní výsledky vědecké práce, tak otevřít některá další témata nebo přispět k prezentaci nových výsledků badatelské práce. Tématu se hodláme věnovat v jeho celé šíři, včetně například metodologických otázek.

V rámci tradičního kolokvia k dějinám německojazyčného obyvatelstva českých zemí se hodláme zaměřit jak na dílo a život uznávaných významných osobností výtvarného života 19. a 1.poloviny 20.století, tak ale také na život a díla méně známých regionálních osobností, které významným způsobem spoluvytvářely kulturní život své doby. Zajímají nás akademicky vzdělaní výtvarní umělci spolu s místními diletanty a amatéry, ale také například významní místní učitelé, redaktoři, architekti apod.

Dalším předmětem našeho zájmu jsou místní spolky se vztahem k výtvarnému umění, lokální aktivity výstavní a sběratelské, místní výtvarné školy nebo průmyslové podniky s produkcí významně ovlivněnou uměleckým řemeslem nebo dobovým designem. Zvláště bychom přivítali příspěvky k dějinám nebo ke struktuře muzejních a galerijních sbírek výtvarného umění se zaměřením na zastoupení českoněmeckého výtvarného umění ze sledovaného období.

Věcně mohou být příspěvky zaměřeny do všech oblastí výtvarného umění, včetně užitého umění, uměleckého řemesla nebo průmyslového designu. Zajímá nás případně také fotografie nebo reklama. Jako osobnosti českoněmeckého výtvarného umění chápeme také ty naše Němce, kteří působili v zahraničí, nebo naopak zahraniční osobnosti z německojazyčných zemí, které působily u nás.

Organizátoři počítají s vydáním sborníku příspěvků z této konference.

Uzávěrka pro odeslání přihlášek s abstrakty je stanovena na 7. 4. 2019.

Podrobnější informace k programu kolokvia budou přihlášeným zájemcům zaslány do 19. 4. 2019.

Organizátoři si vyhrazují právo na výběr příspěvků.

Délka příspěvku je stanovena na 20 minut.

Maximální délka abstraktu je 900 znaků. Abstrakt je možné zasílat v těchto jazycích: čeština, němčina.

Dovolujeme si upozornit, že zaslané abstrakty budou následně přeloženy do druhého z jazyků (čeština-němčina) a budou k dispozici jako příloha programu samotné konference. Z tohoto důvodu prosíme, abyste Vaše abstrakty koncipovali s vědomím jejich zveřejnění v rámci programu konference.

Výstupem konference bude sborník, v němž budou prezentovány přednesené příspěvky.

Předpokládaný datum vydání sborníku je polovina roku 2020.

Jazyky konference: čeština, němčina. Konference nebude simultánně tlumočena.

Za organizační výbor

  • Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., předsedkyně Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, z.s.
  • Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., vedoucí katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • PhDr. Petr Koura, Ph.D., ředitel Collegia Bohemica o.p.s.
  • Mgr. Václav Houfek, ředitel Muzea města Ústí nad Labem
  • Mgr. Petr Karlíček, Ph.D., ředitel Archivu města Ústí nad Labem

 

 

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem