Pars academia 2019: Svoboda v kontextu střední Evropy. Metody výzkumu a jejich aplikace

Místo konání: Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13

Datum konání: 27. a 28. listopadu 2019

Termín podání prodloužen přihlášek prodloužen do 30.června 2019!

Anotace

Srdečně vás zveme na první ročník studentské a doktorandské konference Pars academia 2019: Svoboda v kontextu střední Evropy. Metody výzkumu a jejich aplikace, která se uskuteční ve dnech 27. - 28. listopadu 2019 v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

 Mottem konference je skutečnost, že koncepce střední Evropy stále ještě není téma ustálené a vyčerpané. Nové pohledy na tuto problematiku přinášely a dodnes přinášejí nejrůznější disciplíny z oblasti humanitních věd. Snaha přesně definovat a kodifikovat koncept střední Evropy se už od nepaměti neobejde bez interdisciplinární spolupráce. Mezi obory, které se na konstrukci této definice aktivně účastní, patří historie, filosofie, politologie, sociologie, antropologie, pedagogika, ekonomika, etika a estetika. 

Ve dnech konání konference si připomeneme 30. výročí od rozpadu východního bloku. Výsledkem našeho setkání bude hledání současného směřování střední Evropy pohledem humanitních věd. Vítány jsou příspěvky z oblasti starší i mladší historie, politologie, filozofie, pedagogiky, sociologie, ekonomie a dalších vědních oborů sledujících vývoj společnosti.

Z konferenčních příspěvků vznikne recenzovaná kolektivní monografie (plánované vydání v r. 2020). Konferenčními jazyky budou: čeština, němčina, polština, slovenština, angličtina.

Program konference

Program konference

 

 

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem