Poohří 8

Místo konání:  Nový Hrad – Jimlín

Termín konání: 18. – 19. října 2018

Termín odevzdání přihlášek: 31. 8. 2018

Anotace

Dovolujeme si Vás pozvat na osmý ročník historické konference „Poohří“. Konference se uskuteční na malebném zámku Nový Hrad v Jimlíně ve čtvrtek a pátek 18. – 19. října 2018. První den by mělo proběhnout kolokvium „Lounsko ve středověku a na počátku raného novověku“, které bude věnované památce PhDr. Bedřicha Štaubera, dlouholetého ředitele lounského muzea (1975–2013) a zaměří se na historii a památky Lounska do třicetileté války. Druhý den je otevřen všem zájemcům o historii Poohří od pravěku do současnosti, přitom uvítáme příspěvky reflektující roli nejen lounského regionu v dějinách.

Přihlášky zasílejte do konce srpna 2018 na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Referující žádáme o zaslání abstraktu příspěvku do konce září 2018. Referáty by neměly překročit délku dvaceti minut, jejich písemné verze budou vydány v konferenčním sborníku. K dispozici bude dataprojektor, případné další technické požadavky oznamte předem.
Referujícím účastníkům můžeme zprostředkovat nocleh v Lounech i dopravu na Nový Hrad a zpět. Pro všechny účastníky bude připraven zajímavý doprovodný program.

Nashledanou v Poohří!

Program

čtvrtek 18. října, kolokvium:

Lounsko ve středověku a na počátku raného novověku

9:00-10:00 Prezence účastníků

10:00 Zahájení konference

Josef Kabát
Přivítání na Zámku Nový Hrad

Jaroslav Havrlant, Jan Mareš
Přivítání za spolek Historie a současnost Poohří

Ľubomír Turčan
Jak se zrodila myšlenka lounského kolokvia

Karel Mareš
Za Bedřichem Štauberem

Petr Sommer
Vzpomínka na Dr. Bedřicha Štaubera

11:00 I. blok

Vilém Zábranský
Oblast Lounska z hlediska kartografického

Jaroslav Havrlant
Oblast Lounska z hlediska církevní správy

Jan Mareš
Oblast Lounska z hlediska panovnických listin a městských účtů

Tomáš Velička
Oblast Lounska z desk dvorských a městských knih

Diskuse

Oběd formou rautu

14:00 II. blok

Petr Novák
Město Louny a Žatecké předměstí

Aleš Káčerik, Ivan Peřina
Kostel sv. Mikuláše v Lounech, archeologické a stavební detaily z výzkumu v roce 2016

Milan Sýkora
Hrady Pravda a Žerotín

Diskuse, přestávka

15:30 III. blok

Jan Royt
Gotické nástěnné a deskové malířství na Lounsku

Jaroslav Sojka
Panenský Týnec v širších souvislostech změny portálové architektury okolo roku 1400

Veronika Horová
Pozdně středověké nástěnné malby na Novém Hradě u Jimlína

Prohlídka nástěnných maleb na Novém Hradě.

Přejezd do Loun a prohlídka chrámu sv. Mikuláše v Lounech

19:00 společná večeře v restauraci Union.

pátek 19. října

Poohří od pravěku do současnosti

9:30 IV. blok

Dagmar Štefancová
Druhotně použitý notovaný pergamen na vazbách knih z knihovny augustiniánského kláštera v Dolním Ročově

Milan Černý
Chrámoví hudebníci a repertoár v oblasti severozápadního Podkrušnohoří za doby barokní

diskuse, přestávka

10:30 V. blok

Michal Soukup
Osamocená novověká stavba v Žatci „U ptáka“

Jiří Matyáš
Perspektivy a limity Pražského jara v regionech I. - Okresní konference KSČ Louny a Rakovník v roce 1968

Diskuse, přestávka

12:00 Oběd formou rautu

Exkurze – prohlídka Panenského Týnce

Uváděné časy jsou jen orientační.

Srdečně zvou

ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D., PhDr. Jan Mareš, Ph.D., PhDr. Martin Vostřel, Ph.D.

za spolek Historie a současnost Poohří

http://www.poohri.org

PhDr. Ľubomír Turčan

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Další spolupořadatelé

Zámek Nový Hrad, Oblastní muzeum v Lounech, Státní okresní archiv Louny,

Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem