Reflexe republiky 1918–2018

VII. Interdisciplinární humanitní a společenskovědní konference

Místo konání: Penzion Sport v Písku www.penzionsport.cz

Datum konání: 18. a 19. října 2018

Anotace

Je či byla naše republika národní, národnostní, demokratická, fašistická, nacistická, lidová, komunistická, socialistická, s lidskou tváří, občanská, kapitalistická, liberální, sociální, evropská, nacionalistická, xenofobní, populistická? S jakými idejemi, koncepty a programy vznikla, jakými byla a je udržována? Jaké skryté i zjevné možnosti, výhledy, perspektivy, alternativy se před naší republikou otevírají (či uzavírají)? Jaké má či má mít v Evropě a ve světě místo? Čeho se jí nedostává či co jí přebývá? Potřebuje nějakou ideu, filosofii, vizi či program či má být všech idejí, programů, vizí a hodnot prostá?

Pořadatelé

  • Katedra politologie a filosofie FF UJEP
  • PhDr. Martin Šimsa, Ph.D., Mgr. Jan Musil

Přihláška

Na konferenci je možné se přihlásit do 30. června 2018 s krátkou anotací (300–500 znaků) na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program konference

Čtvrtek 18. 10. 2018

12:00 – 13.15
Příjezd, registrace, oběd

13:15
Zahájení konference

13:30 – 15:00
Martin Šimsa: Masarykův koncept demokratické republiky
Petr Krejčí: Charakter československého a českého státu ve světle jeho ústavních zákonů
Jiří Hoblík: Profanace moci jako podmínka moderní republiky

15:00 – 15:30
Přestávka

15:30 – 17:00
Mirka Salavová: Rádlova „spravedlivá“ republika
Petr Bláha: Snese republika umazané chlapce?
Viktor Žárský: Druhá republika jako kontinuální dimenze našeho pomnichovského vývoje

17:00 – 17:30
Přestávka s občerstvením

17:30 – 18:30
Jan Musil: Republika mašíblů: eubiotika a biosofie v meziválečném Československu
Hynek Tippelt: Švejkova strakatá republika

19:00
Večeře, volný program
Pátek 19. 10. 2018

8:00 – 9:00
Snídaně

9:00 – 10:00
Ivan Štern. Reflexe české politiky v roce 1918 před vznikem Československa
Jiří Floriančič: Republika jako manažérský projekt

10:00 – 10:30
Přestávka

10:30 – 11:30
Jan Šmíd: Čí je republika?
Daniel Štěpánek: Komunikativní zvěcnění veřejnosti (Habermas, Derrida, Hejdánek)

11:30 – 12:00
Závěrečná diskuse, zhodnocení konference, informace

12:00
Oběd a odjezd

Hosté

Monika Žárská
Vojen Dolejš
Hana Polanská
Ivana Lamková
Tereza Moravcová
Kateřina Nováková
Pavel Svatoň
Milan Mařík
Daniel Franc
Jan Kozlík

Rozsah mluveného příspěvku: 20 minut + 10 minut diskuse.

Rozsah písemného příspěvku: 10 – 15 normostran.

Příspěvky budou publikovány v recenzované monografii v roce 2019 nebo 2020.

Ubytování a strava budou účastníkům konference hrazeny.

 

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem