Svět a jelen od Schichta

25. Ústecké kolokvium 17. - 18. 5. 2018

Datum konání: 17. - 18. 5. 2018

Anotace

Dovolujeme si Vás tímto způsobem pozvat k aktivní účasti na kolokviu „Svět a jelen od Schichta“, které se bude konat v Muzeu města Ústí nad Labem. Uvedené kolokvium se bude věnovat dějinám firmy Schicht/Setuza.

Kdysi mělo jméno Schicht stejný věhlas jako Škoda nebo Baťa. Tento ústecký průmyslnický rod vybudoval impérium, jehož stále živým pokračovatelem je světový drogisticko-potravinářský koncern UNILEVER. V roce 2018 uplyne od založení firmy Schicht již 170 let.

Firma Schicht produkovala dodnes proslulé značky jako mýdlo s jelenem, kosmetiku Elida, tuky Ceres a Vittelo, olej Vegetol, zubní pastu Thymolin atd. Dominovala se svými výrobky obrovskému trhu rakousko-uherské monarchie, kterou pokrývala desítkami pobočných závodů a svými smaltovanými cedulemi s Jelenem v rozmanitých jazycích. Expandovala i do Německa nebo Nizozemí, vlastnila plantáže kokosových ořechů v Africe. Přinášela do Evropy nové trendy v marketingu. Historicky první velkolepou celoplošnou reklamní kampaní roku 1928 ohromila nejen Československo, ale také Rakousko a Německo. V českém prostoru mezi prvními využila filmové reklamy a u zvukového filmu drží jednoznačný primát. První letecký závod v Rakousko-Uhersku z roku 1914 nesl název Schichtův let podle hlavního sponzora. Firma Schicht stavěla mosty a postavila prototyp automobilu vlastní značky. Ovládala velké labské rejdařství včetně flotily osobních parníků. Roku 1911 uvedla v Ústí do provozu první ztužovnu tuku na evropské pevnině a čtvrtou na světě. Měla nejvyšší komín v monarchii. Závodní jídelna byla samozřejmostí už v roce 1894. V roce 1931 otevřela vlastní kryté lázně s 25metrovým bazénem. Růst podniku narážel na vymezení evropského trhu hlavními konkurenty z Nizozemí a z Velké Británie. V roce 1929 s nimi nakonec Schichtové spoluvytvořili nadnárodní koncern Unilever, jehož prvním prezidentem se stal právě Ústečan Georg Schicht, který trvale přesídlil do Velké Británie. Po roce 1945 byly Schichtovy závody zestátněny a následně změnily název na Severočeské tukové závody – Setuza, původní výrobní program ale z velké části pokračoval.

Přes všechny vyjmenované superlativy doposud nikdo firmě Schicht/Setuza nevěnoval v českých/československých industriálních dějinách zaslouženou pozornost, jaké se dočkaly třeba srovnatelné podniky Škoda nebo Baťa. Ústecké kolokvium si klade za cíl tento deficit alespoň částečně snížit.

Program

Porgram kolokvia

Možné tematické okruhy

  1. Dějiny firmy od založení do současnosti
  2. Významné osobnosti firmy a rodiny Schichtů
  3. Marketing a reklama
  4. Sociální a kulturní politika firmy
  5. Dějiny vědy a techniky
  6. Stavebnictví a architektura

Své přihlášky s názvem referátu a stručnou anotací zasílejte do 31. ledna 2018 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., o zařazení příspěvků Vás budeme informovat. Konferenčními jazyky jsou čeština, němčina a angličtina.

Za organizátory, jimiž jsou Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP, Katedra historie FF UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem, Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Archiv města Ústí nad Labem a Collegium Bohemicum o.p.s. se na setkání těší doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., Mgr. Petr Karlíček, Ph.D., Mgr. Václav Houfek a PhDr. Petr Koura, Ph.D.

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem