Re/forma/ce

Datum konání: 25. listopadu 2017, od 9 hodin

Místo konání: Filozofická fakulta UJEP, místnost B 304

Program

Program konference

Anotace

Konference Re/forma/ce, kterou pořádá Katedra politologie a filozofie FF UJEP, chce připomenout vystoupení Martina Luthera před pěti sty lety ve Wittenbergu především jako vystoupení myslitele, který zavdal podnět zásadnímu historickému procesu. Jaký byl profil M. Luthera jako myslitele? Jaký význam měl jeho filosofický kontext? Můžeme hovořit o filosofických důsledcích reformace? Jaké byly její společenskokulturní souvislosti? Co můžeme vyvozovat z konfrontace reformačních událostí a jejich historických analogií? Takové otázky budou sledovat příspěvky jednodenní konference, k níž jsou zváni zájemci nejen z řad akademické obce UJEP.

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem