Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech

Datum konání: 16. května 2018

Místo konání: Hrad v Litoměřicích, Tyršovo nám. 68/5

Dokumenty

Reportáž o konferenci (YT)

Anotace

V roce 2018 uplyne 500 let od vydání Klaudyánovy mapy Čech, prvního přehledného, tištěného kartografického díla, zobrazujícího Čechy spolu s pozoruhodnou obrazovou a heraldickou výzdobou. Na rozdíl od mapového znázornění Čech v Münsterových Kosmografiích i na samostatných mapách Evropy je Klaudyánova mapa podrobnější, obohacená o dobové reflexe společenských, politických a náboženských poměrů v českých zemích ‒ česká města, rozlišená mapovými značkami na kališnická a katolická či obrazová a heraldická výzdoba, umístěná v horních dvou třetinách mapového listu, dotýkající se tehdejších nešvarů, viděných očima stoupence jednoty bratrské, Mikuláše Klaudyána.

Výročí Klaudyánovy mapy konvenuje s významným datem naší historie, spjatým s českou/československu státností, s rokem 1918. První samostatná mapa Čech se tak stává nejen symbolem počátků české kartografie, ale s ohledem na osobnost autora i odkazem myšlenkové svobody a regionální identity. Domníváme se proto, že důstojné připomenutí výročí vzniku a vydání Klaudyánovy mapy Čech jako součásti kulturního dědictví České republiky podpoří historické vědomí společnosti a přispěje k recepci významu mapy v širokých mezioborových souvislostech. U příležitosti výročí Klaudyánovy mapy se proto bude konat dne 16. května 2018 slavnostní zasedání s konferencí pod názvem Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech v prostorách Hradu v Litoměřicích, organizovaná Filozofickou fakultou UJEP, Výzkumným centrem historické geografie HÚ AV ČR a PřF UK a Zeměměřickým úřadem.

Program

Program konference

Záštitu nad slavnostním zasedáním s konferencí převzali

Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky, Oldřich  Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřic, Mons. Joannes Baxant, biskup litoměřický, prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan PřF UK, RNDr. Eva Novotná, ředitelka mapové sbírky PřF UK, Ing. Karel Raděj, CSc., ředitel Výzkumného ústavu geodetického, kartografického a topografického ve Zdibech, prof. Ing. Václav Talhofer, CSc., předseda České kartografické společnosti, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Na programu konference jsou vyžádané příspěvky, viz program.

Konference je bez poplatku.

Za organizátory

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka.
Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.,
Historický ústav AV ČR a Výzkumné centrum historické geografie
Prosecká 76, 190 00 Praha 9

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
Zeměměřický úřad
Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8

 

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem