HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DĚJINY RANÉHO NOVOVĚKU OD JAGELLONCŮ PO JOSEFA II.

Datum konání: 28.–29. 11. 2023

Místo konání: Zámeček Masarykova muzea v Hodoníně

Termín podání přihlášek: 30. 9. 2023

Dokumenty

O konferenci

Srdečně Vás zveme na mezinárodní vědeckou konferenci k tématu rozvoje a proměny hospodářské sféry života raně novověké společnosti. Na konferenci mají možnost vystoupit taktéž studenti doktorského studia. Konferenční poplatek činí 300,- Kč.

Pořádají

  • Masarykovo muzeum v Hodoníně
  • Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  • Filozofická fakulta TU v Trnavě
  • Univerzita Pardubice

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem