Kultura německé menšiny v Československu 1945-1989 na základě analýzy konkrétních aktivit v centru i regionech

Datum konání: 19.–20. 10. 2023

Místo konání: Muzeum města Ústí nad Labem, Ulice Masarykova 1000, 400 01 Ústí nad Labem-město

Termín podání přihlášek: 4. 9. 2023

Dokumenty

Pořadatel

  • Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP
  • Katedra historie FF UJEP
  • Muzeum města Ústí nad Labem
  • Archiv města Ústí nad Labem
  • Collegia Bohemica o.p.s.

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem