Reformace v českých zemích

Součástí doprovodného programu je také putovní výstava Reformace v českých zemích od M. Jana Husa po rok 1989 v deseti obrazech.

Reformace, která započala bájným přibitím protestních tezí Martina Luthera na vrata Zámeckého kostela ve Wittenbergu, představuje jeden z nejdůležitějších mezníků v evropských dějináchPřesto však již sto let před Lutherem katolickou církev kritizoval rovněž Jan Hus, který za to byl roku 1415 na Kostnickém koncilu upálen.Na něho se odkazují jak utrakvisté, tak Čeští bratři, kteří pak byli i v kontaktu s Lutherem. Lutherovo učení se rozšířilo především v severních a západních Čechách, ale i v částech Moravy.Po porážce na Bílé hoře v roce 1620 započala protireformace. Až s Tolerančním patentem v roce 1781 mohl doposud utajovaný protestantismus znovu vyjít na světlo.Po založení Československé republiky v roce 1918 byla založena Českobratrská církev evangelická. Ta je projektovým partnerem putovní výstavy Kulturního fóra.

Dvojjazyčná výstava sestává z deseti bohatě ilustrovaných bannerů, vztahujících se k následujícím tématům: Jan Hus, Husité, Evangelické proudy v 16. století, Jan Hus a Martin Luther, Čeští bratři, Luterská centra, Náboženská rozmanitost na Moravě, Protireformace, Od Tolerančního patentu 1781 k založení republiky 1918, Protestantismus ve 20. století a dnes.

 Výstavu zahájí již 11. května od 14 hodin ve foyer Filozofické fakulty prorektor pro vnější vztahy UJEP doc. PhDr. Z. Radvanovský. Promluví také Tanja Krombach, zastupující ředitelka Německého kulturního fóra střední a východní Evropy.

 Akce je součástí programu česko-německého kulturního jara.