V květnu letošního roku vznikl z podnětu některých členů Katedry politologie a filozofie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nový vědecký časopis Ergot. Volně navazuje na časopis Ergo, který na katedře (a předtím i na její předchůdkyni, jíž byla Katedra společenských věd Pedagogické fakulty UJEP) vycházel a který přestal vycházet právě před deseti lety. Jak napovídá podtitul, obsah časopisu bude zaměřen na filosofii a společenské vědy a na jejich vzájemný vztah. Příspěvky budou vycházet ze sympozií, které bude katedra pořádat pravidelně dvakrát za rok. První z těchto sympozií pod titulem „Filosofický text“ proběhne v sobotu 26. listopadu. První číslo revue Ergot má pak vyjít v elektronické podobě (na internetových stránkách, ve formátu PDF i ve formátech pro čtečky) počátkem příštího roku. Šéfredaktorem se stal dr. Hynek Tippelt, první konferenci organizují a první číslo Ergotu jako odpovědní redaktoři připravují doc. Jiří Hoblík a dr. Petr Bláha. Základem každého čísla budou představovat recenzované tematické příspěvky. Kromě toho budou zveřejňovány netematické recenzované studie, recenze filosofických a odborných publikací, eseje, překlady, diskusní příspěvky, ale i kvalitní studentské práce. Časopis Ergot chce být otevřený zkoumání a studiu, komunikaci mezi vyučujícími a studenty, ale také být přístupný středoškolským učitelům filosofie a společenských věd. Bližší informace o časopisu najdeme na internetové stránce https://ergosite.wordpress.com/.