Ve dnech 19. a 20. května 2016 se v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem uskuteční konference Orosené dějiny s podtitulem Ústecká pivní konference 2016. Organizátoři, jimiž jsou Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP, katedra historie FF UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem, Společnost pro dějiny Němců v Čechách a pivní stolová společnost Collegium Cibium naváží tematicky na konferenci Pivo lepších časů, která se konala ve Velkém Březně před rovnými deseti lety. Na konferenci vystoupí 36 účastníků zejména z řad historiků, archivářů, nadšenců, ale i odborníků z praxe, kteří se ve svých příspěvcích zaměří na řadu témat zahrnujících dějinné období od středověku až po současnost. Konferenci zahájí historik Jaroslav Čechura s příspěvkem nazvaným Pivo a sex v době temna a následující dva dny se mohou účastníci těšit např. na referáty o pivu ve středověkém lékařství či v lidové obřadnosti, o pivovarnictví nejen v českých zemích, ale i na Slovensku, Ukrajině nebo Portugalsku, o pivovarech a hostincích, ale také o protialkoholním tažení nebo o trampingu a pohostinství v časech první československé republiky. Na závěr prvního konferenčního dne čeká účastníky společenský večer v muzeu spojený jak s příspěvkem o pravdě a lži v pivní reklamě, tak s ochutnávkou piv z blízkých minipivovarů. Konferenci druhý den uzavře příspěvek sociologa Jiřího Vinopala s názvem České pivo a pivní kultura v kontextu proměn konzumačních vzorců.

Ústav slovansko-germánských studií a
Katedra historie FF UJEP
www.ff.ujep.cz

Muzeum města
Ústí nad Labem

www.muzeumusti.cz

Společnost
pro dějiny Němců v Čechách

http://sdnc.albis-int.cz/

Collegium Cibium
Stolová společnost
http://collegiumcibium.webnode.cz/

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random