M.A. Michael Bechter
Bretten

Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Ústav českých dějin FF UK Praha

Dr.phil Stefan Dornheim
Institut für Geschichte, Philosophisce Fakultät TU Dresden

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Katedra historie FF UJEP Ústí nad Labem / Ústav světových dějiny FF UK Praha

Dr. Phil. Johanna El Kalak-Haugwitz
Wien

Dr. Elizabeth Fendl
Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa Freiburg

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Katedra historie FF UJEP Ústí nad Labem

Mgr. Jana Hubková, Ph.D.
Muzeum města Ústí nad Labem

doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
ÚSGS FF UJEP, Ústí nad Labem

Marek Krejčí
Center for Art Studies ART PRAGUE

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice

Mgr. Jana Mezerová
Národní muzeum Praha

M.A. Klaus Mohr
Sudetendeutsche Stiftung München

Mgr. Anna Pečinková
Historický ústav, FF Masarykova univerzita Brno

PhDr. Jiří Rak
Katedra západoevropských studií, IMS FSV UK

Mgr. Alena Řičánková
Národní památkový ústav, Liberec

Prof. PhDr. et Ing. Jan Royt
FF UJEP Ústí nad Labem /Ústav pro dějiny umění FF UK Praha

PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.
Technická univerzita, Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta Liberec, katedra historie

PhDr. Josef Šebesta, Ph.D.
ZUŠ Mšeno

PhDr. Václav Zeman
Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pobočka Děčín