Program konference

Čtvrtek 18. 10. 2018

 

12:00 – 13.15
Příjezd, registrace, oběd

13:15
Zahájení konference

13:30 – 15:00
Martin Šimsa: Masarykův koncept demokratické republiky
Petr Krejčí: Charakter československého a českého státu ve světle jeho ústavních zákonů
Jiří Hoblík: Profanace moci jako podmínka moderní republiky

15:00 – 15:30
Přestávka

15:30 – 17:00
Mirka Salavová: Rádlova „spravedlivá“ republika
Petr Bláha: Snese republika umazané chlapce?
Viktor Žárský: Druhá republika jako kontinuální dimenze našeho pomnichovského vývoje

17:00 – 17:30
Přestávka s občerstvením

17:30 – 18:30
Jan Musil: Republika mašíblů: eubiotika a biosofie v meziválečném Československu
Hynek Tippelt: Švejkova strakatá republika

19:00
Večeře, volný program

Pátek 19. 10. 2018

 

8:00 – 9:00
Snídaně

9:00 – 10:00
Ivan Štern. Reflexe české politiky v roce 1918 před vznikem Československa
Jiří Floriančič: Republika jako manažérský projekt

10:00 – 10:30
Přestávka

10:30 – 11:30
Jan Šmíd: Čí je republika?
Daniel Štěpánek: Komunikativní zvěcnění veřejnosti (Habermas, Derrida, Hejdánek)

11:30 – 12:00
Závěrečná diskuse,  zhodnocení konference, informace

12:00
Oběd a odjezd

 

Hosté
 

Monika Žárská
Vojen Dolejš
Hana Polanská
Ivana Lamková
Tereza Moravcová
Kateřina Nováková
Pavel Svatoň
Milan Mařík
Daniel Franc
Jan Kozlík

Rozsah mluveného příspěvku: 20 minut + 10 minut diskuse.

Rozsah písemného příspěvku: 10 – 15 normostran.

Příspěvky budou publikovány v recenzované monografii v roce 2019 nebo 2020.

Ubytování a strava budou účastníkům konference hrazeny.