Martin Veselý – Kristina Kaiserová (eds.)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2007

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference pořádané ÚSGS UJEP spolu s dalšími partnery a za podpory společnosti Drinks Union v dubnu 2006 ve Velkém Březně. Tematicky jsou příspěvky rozčleněny do tří okruhů - první se týká historie pivovaru Velké Březno a osudů Victora Cibicha, jehož tvář od roku 1906 zdobila a opět zdobí etikety velkobřezenského (i ústeckého) piva. Další okruh je exkurzem do historie pivovarnictví od 17. století až do současnosti a třetí okruh nahlíží na tzv. "pivní každodennost" - od osudů abstinentů v c. a k. armádě, přes roli piva v životě úřednickém nebo o těžkém životě štamgasta za 2. světové války.

Knihu lze zakoupit v univerzitním knihkupectví https://knihkupectvi.ujep.cz, cena publikace je 189,- Kč.

Obsah publikace

Ústav slovansko-germánských studií a
Katedra historie FF UJEP
www.ff.ujep.cz

Muzeum města
Ústí nad Labem

www.muzeumusti.cz

Společnost
pro dějiny Němců v Čechách

http://sdnc.albis-int.cz/

Collegium Cibium
Stolová společnost
http://collegiumcibium.webnode.cz/

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random