Program česky i německy ke stažení v pdf.

Anotace jednotlivých příspěvků ke stažení v pdf.

ÚTERÝ, 10. ŘÍJNA 2017

8.30–9.00 Prezence

9.00–10.20

Zahájení konference

Jiří Pešek:
Úvodní referát

Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska – Petr Starec:
Opevnění Starého Města pražského. Současný stav a perspektivy jeho poznání

Vladimír Gut – Petr Starec – Ladislav Valtr – Jan Zavřel:
Opevnění Nového Města pražského. Současný stav a perspektivy jeho poznání

10.20–10.40 Přestávka

10.40–12.40

Jarmila Čiháková:
Raně gotické opevnění královského města na dnešní Malé Straně v Praze

Václav Kolařík – David Merta – Marek Peška – Antonín Zůbek:
Brněnské hradby 13. a 14. století. Výstavba, podoba a souvislosti opevnění moravského královského města

Sébastien Rossignol:
Středověké vnímání městských opevnění. Příklady polských měst z historické perspektivy

Marcin Grulkowski:
Středověká obranná zařízení hlavního města Gdaňsku. Ztráta jejich vojenského významu v novověku

Diskuse

12.40–14.00 Polední přestávka

14.00–15.40

Markus Jansen:
Městská hradba jako nástroj městské vlády a městské svrchovanosti: příklad Kolína

Helge Weingärtner:
Poslední rozšíření města Norimberku ve 14. století a jeho souvislost se správní organizací města

Sarah Hadry:
Vyobrazení hradby: architektonická znázornění na středověkých pečetích bavorských měst

Wolfgang Wüst:
Jistota díky alkoholu? K financování městských hradebních okruhů a bran z ungeltu

Diskuse

15.40–16.00 Přestávka

16.00–17.40

Elena Taddei:
„molto se deleta de fabricare e fare disegni [velmi se těší z vymýšlení a vytváření nákresů]“: Ercole I. d’Este jako stavebník a iniciátor městských hradeb Ferarry

Klara Kaczmarek-Löw:
Politické a konfesní programy městských opevnění ve Vratislavi a Zhořelci okolo roku 1500

Bogusław Dybaś:
Mezi zdí a bastiony. Problémy a výzvy modernizace městských fortifikací v raném novověku na příkladu Toruně

Carl Christian Wahrmann:
Pestis ante portas: opevněná města u Baltského moře a jejich poslední morové ohrožení (1708–1713)

Diskuse

19.00–22.00

Milan Šimůnek:
Virtuální rekonstrukce podoby pražských bran a hradeb 19. století

&

Společenský večer pro účastníky konference

STŘEDA, 11. ŘÍJNA 2017

8.30–9.00 Prezence

9.00–10.40

Christoph Sonnlechner:
Stavba vídeňské pevnosti v 16. století: aktéři, zdroje, topografie

Markus Jeitler:
Srovnání raněnovověkých opevnění měst Vídně a Prahy

Lukáš Sláma:
Jan de La Croon: pražský velitel a stavba barokního opevněnídiskusní příspěvek

Jan Hasil – Pavla Hasilová:
Cesty za každodenností pražského barokního opevnění

Jiří Smrž:
Pražští střelci a městské hradby: provoz a údržba novoměstských hradeb – diskusní příspěvek

Diskuse

10.40–11.00 Přestávka

11.00–12.40

Pavel Kocman – Daniel Polakovič:
Židé v hradbách, Židé na hradbách, Židé před branami. Vztah židovského obyvatelstva v českých zemích k městskému opevnění ve středověku a v raném novověku

István Németh:
Opevněná města – pevnostní města v Uhrách (16.–17. století)

Michal Duchoň:
„Nebude-li Hospodin ostříhati města, nadarmo bdí strážný“. Opevnenia v živote miest na západnom Slovensku v pomoháčskom období

Brigitte Huber:
Hradby, brány, bastiony. Mnichov a jeho opevnění

Diskuse

12.40–14.00 Polední přestávka

14.00–15.20

Włodzimierz Zientara:
Městská hradba jako determinant opravdové civilizace. Vnímání polských měst cizími cestovateli v 17. a 18. století

Jiří Borovský:
Výstavba olomoucké pevnosti v letech 1742–1757 a obyvatelé města František Iša: Režim otevírání a zavírání pražských bran ve 30. letech 18. století diskusní příspěvek

Jiří Hofman:
Stavba pevnosti Terezíndiskusní příspěvek

Diskuse

15.20–15.40 Přestávka

15.40–17.10

Yair Mintzker:
Defortifikace měst střední Evropy 1689–1866: přehled

Martina Maříková:
Život na pražských hradbách v době míru (druhá polovina 18. století až 1860)

Michael Viktořík:
Pevnostní Olomouc v 19. století

Vojtěch Kessler – Josef Šrámek:
Město v klauzuře. Pevnostní kapitola v dějinách Hradce Králové diskusní příspěvek

Diskuse

Závěrečné slovo