Workshop Etruskové a trasologie

Datum konání: 12. 11. 2021 13:00

Místo konání: Amfiteátr v kampusu UJEP

Program praktické části ke stažení.

Workshop „Etruskové a trasologie“ přináší základní přehled problematiky studia stop opracování kamene historickými nástroji a jejich využití při poznávání zaniklých lokalit a staveb v Itálii. Zatímco teoretická část seznámí účastníky workshopu s tématem kultury Etrusků a představí roli trasologie v poznávání stavebních a archeologických památek, návazná praktická část umožní každému účastníkovi vyzkoušení práce s replikami historických kamenických nástrojů, které byly zhotoveny v průběhu projektu. Výsledky práce s nástroji na kamenném materiálu pak budou dokumentovány unikátní technologií dokumentace a analýzy trasologických stop, jejichž laboratorní zpracování bude demonstrováno v závěrečné části workshopu pomocí praktických ukázek a komentovaných výstupů. Plánované odborné setkání je tak jedinečnou příležitostí seznámit se s interdisciplinárním přístupem při dokumentaci a interpretaci hmotných pramenů.

Workshop je výstupem projektu číslo UJEP-SGS-2020-63-006-3 Mechanoskopie a analytická trasologie při výzkumu kamenických nástrojů užitých v Etrurii. Projekt byl podpořen grantem v rámci studentské grantové soutěže na UJEP.