Datum konání: 22.–23. října 2020

Místo konání: Centrum architektury a městského plánování a Pedagogická fakulta UK, Praha

Anotace:

Ústav pro studium totalitních režimů, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Filozofická fakulta UK, Pedagogická fakulta UK a Historický ústav AV ČR zvou na druhý ročník fóra Dějiny ve veřejném prostoru na téma Vystavování minulosti

Historie vždy byla v přímém a úzkém kontaktu se současností. Do přítomnosti se nepřetržitě prolamuje i prosakuje, poskytuje živnou půdu pro budoucí úvahy i dění. Tento vztah je pro řadu odborníků zdánlivě zřejmý, ale v širší společenské debatě je mu věnován prostor jen občas, nejčastěji formou dílčích nebo příležitostných počinů. Zástupci Univerzity Karlovy, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Historického ústavu Akademie věd a Ústavu pro studium totalitních režimů se proto rozhodli vytvořit vzdělávací platformu, jež by měla v pravidelných intervalech poskytnout příležitost nejen k mezioborové diskuzi, ale také k obecnější výměně názorů a zkušeností, jež se problematiky zpřítomňování dějin ve veřejném prostoru aktuálně dotýkají.

V roce 2020 se fórum Dějiny ve veřejném prostoru zaměří na vystavování minulosti. Veřejný prostor chápeme v širším slova smyslu. Kromě tradičních paměťových institucí, jakými jsou škola, archiv nebo muzeum, nás bude zajímat, jak s minulostí pracují trh, zábavní průmysl nebo masová a digitální média. Ve všech těchto prostředích je minulost neustále vystavována, přestavována, rozkládána a vykládána. Přestože často slyšíme povzdechy, že neznáme svou minulost, zdá se, že dějiny neztrácejí ve veřejném prostoru svůj význam, spíše naopak. Vzpomeňme jen na poslední „kauzy”, jakými byly spor o společenskou roli Památníku Lidice, veřejné kontroverze kolem pomníku maršála Koněva nebo diskuze o potřebě budovat nová muzea. Kromě sporů o výklad minulosti se stále častěji setkáváme i s dějinami, jež slouží jako dobře promyšlený marketing nebo obchodní komodita a atrakce.

Program a registraci naleznete na webu www.forumdvp.cz

Registrace pro přednášející a posluchače: od 1. června 2020  

Konferenční poplatky (přednášející i posluchači):

  • Vstup 1 den - 200,- Kč
  • Vstup oba dny - 300,- Kč
  • Studenti - 50,- Kč / den (nutné na místě předložit platný studentský průkaz nebo potvrzení o studiu)

Hlavní přednášející

  • Barbara Kirshenblatt-Gimblett
  • Robert Stradling