Konference se koná v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem.

Program v pdf je ke stažení zde.

Čtvrtek 18. května 2017

10.30
Zahájení konference

10:40
Václav Drška:
Martin Luther a Karel V.: Reforma středověké společnosti, anebo koncept modernizace?

11:00
Josef Šebesta:
Luteránská hudba v Praze 1600–1620

11:20
Jana Hubková:
Mezikonfesní dialog a výměna myšlenek v českém a německém jazykovém prostoru 16.–18. století na příkladu překladatelského díla Michala Longolia Bořislavského a jeho pozdějších reedic

11:40–12:00
Diskuse

12:00–14:00
Přestávka na oběd

14:00
Lenka Bobková:
Německý katolík v čele konfesně rozpolceného česko-německého Ústí nad Labem.
Povznesení města v představách purkmistra Johanna Ernsta Schössera von Embleben

14:20
Milan Svoboda:
Konfesijní soužití luteránů a katolíků na česko-lužickém pomezí na přelomu 16. a 17. století (několik příkladů)

14:40
Anna Pečinková:
Luterské církevní řády a jejich význam pro studium reformace a konfesionalizace.
Příklad moravského královského města Jihlavy.

15:00
Jana Mezerová:
Obraz evangelických církví v regionálních vlastivědách Frýdlantska, Liberecka a Jablonecka od konce 18. do 30. let 20. století

15:20–15:40
Diskuse

15:40–16:00
Přestávka na kávu

16:00
Jiří Rak:
Nacionální aspekty náboženské polemiky v 19. století

16:20
Kristina Kaiserová – Michael Bechter:
Ultramontánní pohled na Luthera na konci 19. století

16:40
Marie Macková:
Němečtí evangelíci severovýchodních Čech optikou dobové žurnalistiky přelomu 19. a 20. století

17:00
Marek Krejčí:
Konfesní pohřebiště německých protestantů jako  kulturní památky i místa historické paměti

17:20–17:40
Diskuse

19:00
Divadelní hra o luterské reflexi v první polovině 20. století
Geheimer Segen /Tajné požehnání (autor: Hans Rotter)
herecké obsazení z řad akademiků a studentů

19:30
Kulturní a společenský program s občerstvením

 

Pátek 19. května 2017

9:00
Stefan Dornheim:
Kirchenausstattungen in der sächsisch-böhmischen Grenzregion.
Eine konfessionelle Nachbarschaft im Spiegel ihrer materiellen Kultur.

9:20
Alena Říčánková:
Tradiční či moderní? Německé kostely v severních Čechách

9:40
Václav Zeman:
Pěvecké hnutí v Německé evangelické církvi v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1919–1945

10:00
Elizabeth Fendl:
Das Lutherdenkmal in Asch/Aš als Erinnerungsort

10:20
Klaus Mohr:
Quellen zur evangelischen Kirche in der Nachkriegszeit im sudetendeutschen Archiv

10:30
Jan Royt – Michaela Hrubá:
Koncepty luterské ikonografie na příkladu uměleckých děl z oblasti severozápadních Čech a jejich historické souvislosti

10:50–11:15
Diskuse

11:15
Závěr konference

11:30
Prohlídka výstavy Ústí nad Labem v pozdním středověku