Čtvrtek 6. 10. 2016

12:00

Příjezd, registrace, oběd

13:00

Zahájení konference

13:00 - 14:30

Šimona Löwensteinová
Pravda versus „politická korektnost“

Petr Krejčí
Pravda a politika

Martin Šimsa
Demokracie a pravda. Několik poznámek

14:30 - 14:45

Přestávka

14:45 - 16:15

Ivan Buraj
Pravda ako konštrukt alebo realita? (K Foucautovmu prístupu a ponímaniu pravdy)

Kristýna Korená
Aká koncepcia pravdy môže byť zlučiteľná so súčasnou vedou podľa Ferdinanda Gonsetha?

Erika Láliková
Možné podoby pravdy

16:15 - 16:45

Přestávka s občerstvením

16:45 - 18:15

Jaroslava Formanová
Odraz politickohistorických událostí (z etického hlediska negativních) v české krajině, v jejích přírodních i kulturních hodnotách

Jan Musil
Pravda jako životní princip ve filosofii vitalismu (Rádl - Mareš)

David Peroutka
Podstata a problémy etického relativismu

18:15 - 19:30

Večeře

19:30 - 21:00

Tomáš Hejduk
Pravda a politika v díle Ladislava Hejdánka

Daniel Štěpánek
Pravda není rovna správnosti

Jan Kaňa
Cesta k pravdě a demokratismu skrze správnou výchovu v rodině podle T. G. Masaryka

Pátek 7. 10. 2016

8:00

Snídaně

9:00 - 10:30

Jan Kozlík
Lze najít u Petra Chelčického a Jana Želivského  rozdílné pojetí pravdy?

Petr Bláha
Pojetí pravdy v díle Josefa Šafaříka

Rudolf Kardoš
Pravda vítězí – „filosofie dějin“ českých svobodných zednářů

10:30 - 10:45

Přestávka

10:45 - 12:45

Hynek Tippelt
Jedenácté přikázání, černá filosofie a pravda mezi řádky

Vít Pokorný
O vztahovosti

Jan Payne
Descartesova chyba

Jiří Hoblík
Opravdu o pravdu?

12:45

Shrnutí a zakončení konference

13:00

Oběd, odjezd

Očekávaná délka příspěvku: 20 minut + 10 minut diskuse

Změna programu vyhrazena