Definitivní změna data konání kolokvia Poslední rok druhé světové války na území Říšské župy Sudety a Protektorátu Čechy a Morava 1944-1945

Naše plánované kolokvium „Poslední rok druhé světové války na území Říšské župy Sudety a Protektorátu Čechy a Morava 1944-1945“, které se mělo konat ve dnech 21. až 22. května 2020, se bohužel v tomto termínu nemohlo uskutečnit. Doufali jsme, že se nám kolokvium podaří uspořádat na podzim. K tomu bohužel také nemohlo dojít. Již nechceme riskovat další odklad, proto jsme se rozhodli, že definitivní termín stanovíme na 21. a 22. 10. 2021. Tentokrát sice opět doufáme, že akce proběhne klasickým způsobem, ale přesto počítáme i s online formou. Opět umožníme přihlásit se dalším zájemcům, a to do 30. 8. 2021.

Místo konání: Muzeum města Ústí nad Labem

Dovolujeme si Vás tímto způsobem pozvat k aktivní účasti na kolokviu „Poslední rok druhé světové války na území Říšské župy Sudety a Protektorátu Čechy a Morava 1944-1945“.

Call for Papers:

Poslední rok druhé světové války probíhal na území Říšské župy Sudety a Protektorátu Čechy a Morava 1944-1945 v hektickém tempu. Kvůli přemístění stovek zbrojních závodů a vysoké poptávce po pracovní síle vzrostl počet válečných zajatců v zajateckých táborech, především v sudetské župě vznikla řada pobočných koncentračních závodů, a zároveň byla tato území čím dál důležitějším útočištěm pro vybombardované říšské Němce, resp. pro děti z letecky ohrožených oblastí. Od léta 1944 se však cílem náletů spojeneckých bombardérů staly i průmyslové a zbrojní závody na našem území a spolu s tím rostl počet obětí z řad civilního obyvatelstva. Na podzim 1944 dorazily do sudetské župy první kolony uprchlíků z Východu, předvoj mohutné uprchlické vlny, která na konci ledna 1945 zaplavila župu, a v protektorátu byla spojena s eufemistickým označením „národní hosté“. S rychlým posunem frontové linie se obyvatelé stali svědky pochodů smrti a s koncem zimy se na východě župy začala připravovat opatření k ústupu ve stylu spálené země. Bombardovací útoky Spojenců se soustředily zejména na dopravní uzly a spolu s tím zesílila aktivita hloubkových stíhačů, kteří se na jaře 1945 stali neodmyslitelnou součástí válečných dnů. Snaha nacistů udržet protektorát v klidu padla počátkem května, když vypuklo povstání v Přerově; tehdy již americké jednotky osvobodily část západních Čech a očekávaly svolení k dalšímu postupu. Konec války v sudetské župě provázely nálety sovětského letectva, které své akce ukončilo až 9. května 1945. V ten den vstoupily do Prahy, kde od 5. května probíhalo povstání zachráněné Vlasovci, první jednotky Rudé armády.

Jakkoliv se může zdát, že většina z událostí pojících se s posledními dvanácti měsíci druhé světové války na našem území jsou již nějakým způsobem probádané, zůstává řada témat, která na své zpracování, či revizi teprve čekají. Právě na ně by se mělo zaměřit 27. ústecké kolokvium.

Navrhovaná témata:

 • zbrojní průmysl

 • sociální problematika (zaměstnanost žen, evakuovaní říšští Němci, „národní hosté“, činnost NSV)

 • každodennost (činnost správy, zásobování, bytové podmínky)

 • výstavba v rámci programu DWH

 • letecká válka nad naším územím

 • hranice mezi sudetskou župou a Protektorátem Čechy a Morava

 • partyzánské jednotky a odbojové skupiny, činnost, proměny pohledu

 • váleční zajatci, koncentrační tábory

 • formování a činnost volkssturmu

 • odpor až do konce – přípravy na obranu před postupujícími spojeneckými jednotkami

 • odpor i po konci – werwolf

 • nálada a postoje obyvatel v sudetské župě a v protektorátu

 • poslední týdny války z regionální perspektivy

 • vzpomínková kultura

 • možnosti archivního výzkumu

Organizátoři počítají s vydáním příspěvků z této konference v kolektivní monografii.

Uzávěrka pro odeslání přihlášek s abstrakty je stanovena na 3. 4. 2020. Organizátoři si vyhrazují právo na výběr příspěvků.

Délka příspěvku je stanovena na 20 minut.

Maximální délka abstraktu je 900 znaků. Abstrakt je možné zasílat v těchto jazycích: čeština, němčina. Dovolujeme si upozornit, že zaslané abstrakty budou následně přeloženy do druhého z jazyků (čeština-němčina) a budou k dispozici jako příloha programu samotné konference. Z tohoto důvodu prosíme, abyste Vaše abstrakty koncipovali s vědomím jejich zveřejnění v rámci programu konference.

Jazyky konference: čeština, němčina. Konference nebude simultánně tlumočena.

Za organizační výbor se na spolupráci s Vámi těší

 • doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. – vedoucí katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 • doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. – předsedkyně Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP

 • Mgr. Václav Houfek – ředitel Muzea města Ústí nad Labem

 • Mgr. Petr Karlíček, Ph.D. – ředitel Archivu města Ústí nad Labem

 • PhDr. Petr Koura, Ph.D. – ředitel Collegia Bohemica o.p.s

Program kolokvia ke stažení zde: