čtvrtek 18. října, kolokvium:

Lounsko ve středověku a na počátku raného novověku

9:00-10:00 Prezence účastníků

10:00 Zahájení konference

Josef Kabát
Přivítání na Zámku Nový Hrad

Jaroslav Havrlant, Jan Mareš
Přivítání za spolek Historie a současnost Poohří

Ľubomír Turčan
Jak se zrodila myšlenka lounského kolokvia

Karel Mareš
Za Bedřichem Štauberem

Petr Sommer
Vzpomínka na Dr. Bedřicha Štaubera

11:00 I. blok

Vilém Zábranský
Oblast Lounska z hlediska kartografického

Jaroslav Havrlant
Oblast Lounska z hlediska církevní správy

Jan Mareš
Oblast Lounska z hlediska panovnických listin a městských účtů

Tomáš Velička
Oblast Lounska z desk dvorských a městských knih

Diskuse

Oběd formou rautu

14:00 II. blok

Petr Novák
Město Louny a Žatecké předměstí

Aleš Káčerik, Ivan Peřina
Kostel sv. Mikuláše v Lounech, archeologické a stavební detaily z výzkumu v roce 2016

Milan Sýkora
Hrady Pravda a Žerotín

Diskuse, přestávka

15:30 III. blok

Jan Royt
Gotické nástěnné a deskové malířství na Lounsku

Jaroslav Sojka
Panenský Týnec v širších souvislostech změny portálové architektury okolo roku 1400

Veronika Horová
Pozdně středověké nástěnné malby na Novém Hradě u Jimlína

Prohlídka nástěnných maleb na Novém Hradě.

Přejezd do Loun a prohlídka chrámu sv. Mikuláše v Lounech

19:00 společná večeře v restauraci Union.

pátek 19. října

Poohří od pravěku do současnosti
9:30 IV. blok

Dagmar Štefancová
Druhotně použitý notovaný pergamen na vazbách knih z knihovny augustiniánského kláštera v Dolním Ročově

Milan Černý
Chrámoví hudebníci a repertoár v oblasti severozápadního Podkrušnohoří za doby barokní

diskuse, přestávka

10:30 V. blok

Michal Soukup
Osamocená novověká stavba v Žatci „U ptáka“

Jiří Matyáš
Perspektivy a limity Pražského jara v regionech I. - Okresní konference KSČ Louny a Rakovník v roce 1968

Diskuse, přestávka

12:00 Oběd formou rautu

Exkurze – prohlídka Panenského Týnce

 

Uváděné časy jsou jen orientační.