Datum konání: 25. listopadu 2017, od 9 hodin

Místo konání: Filozofická fakulta UJEP, místnost B 304

Anotace:

Konference Re/forma/ce, kterou pořádá Katedra politologie a filozofie FF UJEP, chce připomenout vystoupení Martina Luthera před pěti sty lety ve Wittenbergu především jako vystoupení myslitele, který zavdal podnět zásadnímu historickému procesu. Jaký byl profil M. Luthera jako myslitele? Jaký význam měl jeho filosofický kontext? Můžeme hovořit o filosofických důsledcích reformace? Jaké byly její společenskokulturní souvislosti? Co můžeme vyvozovat z konfrontace reformačních událostí a jejich historických analogií? Takové otázky budou sledovat příspěvky jednodenní konference, k níž jsou zváni zájemci nejen z řad akademické obce UJEP.