VI. Interdisciplinární písecká konference

Datum konání: 12. a 13. října 2017

Místo konání: Pension Sport v Písku

Anotace:

Tématem konference je reflexe fenoménu moci a vládnutí z filosofické, sociálně a literárněvědní, historické a teologické perspektivy. Mezi hlavní otázky, které si chceme položit, patří: Je legitimní disciplinovat jedince pro účely uplatňování moci? Jaké jsou mezní limity poslušnosti mocenským příkazům? Má filosofie moc? Jak je ve světě uplatňována moc duchovní či moc kritické reflexe? Jaké jsou plausibilní argumenty pro instrumentalizaci subjektu potřebami celku? Jaká je úloha politických ideologií? Kdy a do jaké míry je legální a legitimní užití násilí? Kým a jak má být moc omezena? Jaký je rozdíl mezi mocí a zvůlí?