Datum konání: 6. a 7. října 2016

Místo konání: Písek, penzion Sport

Anotace:

Cílem konference je zamyslet se nad otázkou pravdy ve filosofii, vědě, náboženství a v demokratických i nedemokratických společnostech. Co pravdou rozumějí filosofové, vědci, náboženští myslitelé, politikové i političtí teoretici? Co pravda znamená v českém etickém a politickém myšlení a v českém etickém a politickém životě? Proč hrála v naší minulosti takovou významnou roli a hraje ji dosud? Je pravda slučitelná s demokracií? Je jakákoli koncepce pravdy slučitelná se současnou vědou a filosofií? Je pravda spíše otázkou metodologickou a formálně logickou nebo je možné ji vztáhnout i k věcným obsahům jednotlivých věd a filosofických směrů? Nepřebírají dnes relativita či hodnotová neutralita role, které dříve plnila pravda? Nepředstavuje relativita či relativní pravda v dnešních humanitních vědách dostatečnou náhradu za pravdu, která spíše patří do starého metafyzického železa? Nezaručuje hodnotová neutralita mnohem lépe vědeckou objektivitu společenských věd i sekulárnost liberálních demokracií?

Organizátor:

Katedra politologie a filosofie FF UJEP, PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.

Přihlášení:

Přihlášky posílejte do 30. 6. 2016 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vybrané příspěvky budou publikovány v kolektivní monografii vydané v roce 2017. Autoři nechť se řídí pokyny ediční směrnice FF UJEP.

Konference se koná v rámci projektu SGS: Filosofická interpretace Husova díla a otázek pravdy, relativity a hodnotové neutrality a oslav 10. výročí existence FF UJEP a 25. výročí UJEP v Ústí nad Labem.