Datum konání: 19. – 20. 5. 2016

Místo konání: Císařský sál, Muzeum města Ústí nad Labem

Anotace:

V dubnu 2006 jsme ve Velkém Březně nedaleko Ústí nad Labem uspořádali konferenci Pivo lepších časů. Odkryla jak osud člověka, který dal pivu Březňák tvář, tak přiblížila mnohé záležitosti týkající se pivovarnictví, sladovnictví i „pivní každodennosti“ od 18. století až do současnosti - koneckonců nejlepší připomínkou je sborník, který vyšel v roce následujícím. Aniž jsme to tušili, stálo tehdy české pivovarnictví před nejobtížnějším obdobím po roce 1989. Příchod koncernu Heineken znamenal zánik pivovarů v Lounech, Ústí nad Labem a Kutné Hoře, koncentraci vaření piva v Krušovicích a na Slovensku apod. Zdálo se, že pivo v České republice čekají horší časy.  

V uplynulé dekádě se však situace vyvinula nečekaným směrem - v České republice vzniklo téměř 300 malých pivovarů a přibývají další, své místo si našly střední pivovary, rozšířila se nabídka pivních stylů. Obdobně utěšeně se posunulo i historické bádání, světlo světa spatřily monografie, studie, ročníkové práce i specializované weby. A protože v příštím roce uplyne 100 let od smrti Viktora Cibicha, jehož tvář je symbolem požitku z prvního doušku, rozhodli jsme se tematicky navázat na Pivo lepších časů. Zároveň je konference věnována první dekádě existence Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Na konferenci, která se uskuteční ve dnech 19. - 20. května 2016, vítáme příspěvky zaměřené na historii pivovarnictví a s ním souvisejících oborů, každodennost (pohostinská zařízení, národnostní třenice, veřejný pořádek, přístup společnosti k problematice alkoholismu, reklama a její formy apod.) a též referáty věnované aktuálnímu dění. Vybrané příspěvky budou zařazeny do tematicky pojaté kolektivní monografie.

Organizátoři:

  • Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP (doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.)
  • Katedra historie FF UJEP (doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.)
  • Muzeum města Ústí nad Labem (Mgr. Václav Houfek)
  • Společnost pro dějiny Němců v Čechách
  • Stolová společnost Collegium Cibium.

Termín podání přihlášek: 29. února 2016

Ústav slovansko-germánských studií a
Katedra historie FF UJEP
www.ff.ujep.cz

Muzeum města
Ústí nad Labem

www.muzeumusti.cz

Společnost
pro dějiny Němců v Čechách

http://sdnc.albis-int.cz/

Collegium Cibium
Stolová společnost
http://collegiumcibium.webnode.cz/

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random