25. Ústecké kolokvium 17. - 18. 5. 2018

Datum konání: 17. - 18. 5. 2018

Dovolujeme si Vás tímto způsobem pozvat k aktivní účasti na kolokviu „Svět a jelen od Schichta“, které se bude konat v Muzeu města Ústí nad Labem. Uvedené kolokvium se bude věnovat dějinám firmy Schicht/Setuza.

Kdysi mělo jméno Schicht stejný věhlas jako Škoda nebo Baťa. Tento ústecký průmyslnický rod vybudoval impérium, jehož stále živým pokračovatelem je světový drogisticko-potravinářský koncern UNILEVER. V roce 2018 uplyne od založení firmy Schicht již 170 let.

Firma Schicht produkovala dodnes proslulé značky jako mýdlo s jelenem, kosmetiku Elida, tuky Ceres a Vittelo, olej Vegetol, zubní pastu Thymolin atd. Dominovala se svými výrobky obrovskému trhu rakousko-uherské monarchie, kterou pokrývala desítkami pobočných závodů a svými smaltovanými cedulemi s Jelenem v rozmanitých jazycích. Expandovala i do Německa nebo Nizozemí, vlastnila plantáže kokosových ořechů v Africe. Přinášela do Evropy nové trendy v marketingu. Historicky první velkolepou celoplošnou reklamní kampaní roku 1928 ohromila nejen Československo, ale také Rakousko a Německo. V českém prostoru mezi prvními využila filmové reklamy a u zvukového filmu drží jednoznačný primát. První letecký závod v Rakousko-Uhersku z roku 1914 nesl název Schichtův let podle hlavního sponzora. Firma Schicht stavěla mosty a postavila prototyp automobilu vlastní značky. Ovládala velké labské rejdařství včetně flotily osobních parníků. Roku 1911 uvedla v Ústí do provozu první ztužovnu tuku na evropské pevnině a čtvrtou na světě. Měla nejvyšší komín v monarchii. Závodní jídelna byla samozřejmostí už v roce 1894. V roce 1931 otevřela vlastní kryté lázně s 25metrovým bazénem. Růst podniku narážel na vymezení evropského trhu hlavními konkurenty z Nizozemí a z Velké Británie. V roce 1929 s nimi nakonec Schichtové spoluvytvořili nadnárodní koncern Unilever, jehož prvním prezidentem se stal právě Ústečan Georg Schicht, který trvale přesídlil do Velké Británie. Po roce 1945 byly Schichtovy závody zestátněny a následně změnily název na Severočeské tukové závody – Setuza, původní výrobní program ale z velké části pokračoval.

Přes všechny vyjmenované superlativy doposud nikdo firmě Schicht/Setuza nevěnoval v českých/československých industriálních dějinách zaslouženou pozornost, jaké se dočkaly třeba srovnatelné podniky Škoda nebo Baťa. Ústecké kolokvium si klade za cíl tento deficit alespoň částečně snížit.

Možné tematické okruhy:

  1. Dějiny firmy od založení do současnosti
  2. Významné osobnosti firmy a rodiny Schichtů
  3. Marketing a reklama
  4. Sociální a kulturní politika firmy
  5. Dějiny vědy a techniky
  6. Stavebnictví a architektura

Své přihlášky s názvem referátu a stručnou anotací zasílejte do 31. ledna 2018 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., o zařazení příspěvků Vás budeme informovat. Konferenčními jazyky jsou čeština, němčina a angličtina.

Za organizátory, jimiž jsou Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP, Katedra historie FF UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem, Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Archiv města Ústí nad Labem a Collegium Bohemicum o.p.s. se na setkání těší doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., Mgr. Petr Karlíček, Ph.D., Mgr. Václav Houfek a PhDr. Petr Koura, Ph.D.