Slavnostní zasedání s konferencí, 16. květen 2018 v prostorách Hradu v Litoměřicích

Program ke stažení v pdf:

9.00-10.00 Prezence, ranní káva

10.00 Slavnostní zahájení

10.30-12.00

Eva Semotanová  ̶  Klaudyánova mapa nejen v dobových souvislostech

Pavel Sosnovec   ̶  Život lékaře, tiskaře a intelektuála Mikuláše Klaudyána

Jan Royt  ̶  Vůz tažený na dvě strany. K ikonografii Klaudyánovy mapy Čech

Diskuse

12.00-13.00 Raut

Ve Státním oblastním archivu Litoměřice

13.15-13.45

Daniela Brokešová   ̶  Komentovaná prohlídka Klaudyánovy mapy Čech

V prostoru Hradu

14.00 -16.00

Eva Novotná  ̶  Klaudyánova mapa Čech v Münsterově Kosmografii (s příklady z Mapové sbírky PřF UK)

14.30-14.45 odpolední káva

14.45 - 16:00

Tomáš Grim  ̶  Kopie Klaudyánovy mapy Čech z 19. století

Michaela Hrubá, Vilém Zábranský  ̶  Mapa Mikuláše Klaudyána jako obraz jagellonských Čech

Diskuse

15.45-16.00

Závěrečné slovo, ukončení