Ústav slovansko-germánských studií a
Katedra historie FF UJEP
www.ff.ujep.cz

Muzeum města
Ústí nad Labem

www.muzeumusti.cz

Společnost
pro dějiny Němců v Čechách

http://sdnc.albis-int.cz/

Collegium Cibium
Stolová společnost
http://collegiumcibium.webnode.cz/