Program ke stažení:

Středa 18. října 2017

Kampus Univerzity J. E. Purkyně, Multifunkční centrum, Zelený sál

9.00–10.00: Prezence

10.00–10.30: Zahájení

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně

ing. arch. Martin Říha

ing. Vladimír Buřt, starosta Horního Jiřetína

10.30–12.30

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Posvátná krajina severních Čech

RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Zaniklá sídla a jejich dědictví jako nedílná součást proměn kulturní krajiny (nejen) severozápadních Čech ve 2. polovině 20. století

Přestávka – káva, občerstvení

Mgr. Lucie Radová – Mgr. Alena Sellnerová, Národní památkový ústav Ústí nad Labem
Sonda do života vesnic ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století ve světle pramenů NPÚ

Mgr. Jan Blažek – Mgr. Petr Lissek, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech
Záchranné archeologické výzkumy v severozápadních Čechách a archeologické pracoviště v Mostě

Diskuse

12.30–13.30 Oběd

13.30–15.00

Mgr. Markéta Prontekerová, Oblastní muzeum v Chomutově
Změna kulturních, společenských a sídelních poměrů v SZ Čechách ve druhé polovině 20. století

PhDr. Vít Honys, Národní památkový ústav Ústí nad Labem
Devastace sakrálních památek těžební oblasti

Mgr. Jiří Riezner, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně
Dokumentace a zánik lidové architektury Rusové, Doliny a Kotliny jako důsledek výstavby vodní nádrže Přísečnice

Diskuse

Přestávka – káva, občerstvení

15.00–16.30

PhDr. Marián Hochel, Ph.D., Národní památkový ústav – zámek Duchcov
Pavilon pro Reinerovu fresku v Duchcově: Nanebevzetí Panny Marie nebo poetika uhelných dolů?

Mgr. Tomáš Brož, Národní památkový ústav Ústí nad Labem
Radovesická výsypka

Mgr. Jiří Bureš, Národní památkový ústav Ústí nad Labem
Industrializovaná krajina a její odraz v umění a egodokumentech

Diskuse

Přestávka – káva, občerstvení

16.30–18.00

Mgr. Jiří Kopica, Oblastní muzeum v Chomutově
Prunéřov – živá mrtvá obec

Ing. Pavel Hušek, Národní památkový ústav Ústí nad Labem
Zámecký park Jezeří v historickém vývoji

Mgr. Věra Sušická, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech
Archeologické výzkumy v oblasti Dolů Nástup Tušimice

Diskuse

18.00–19.00 Večeře

Večerní program

Kino Hraničář

20.00–22.00 Projekce filmů s tématem zaniklá krajina severozápadních Čech

  • Zánik a zrození města Mostu, 1969.
  • Radovesická kotlina, 1970.
  • Paměť v terénní nerovnosti, 1988.
  • Daň za světlo, 1988.
  • Obec Holešice, 1977.
  • Paměť ztracených vesnic: Příběh Holešic, 1993.

 

Čtvrtek 19. října 2017

Exkurze 9.00 – 17.00: Přibližný program

  • Duchcov: státní zámek, pavilon pro fresku V. V. Reinera, zámecký park
  • Duchcov: Liptická vyhlídka - pěší výlet přes rekultivované ú zemí dolu Pokrok (cca 4 km)
  • Jezeří: zámek