Čtvrtek 11. května od 14:00 foyer Filozofické fakulty UJEP

Reformace v českých zemích

Vernisáž výstavy proběhne již ve čtvrtek 11. května od 14 hodin, výstavu zahájí prorektor pro vnější vztahy UJEP doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský a promluví zde také paní Tanja Krombach, zastupující ředitelka Německého kulturního fóra střední a východní Evropy, které je autorem výstavy. Akce je součástí programu česko-německého kulturního jara.

Čtvrtek 18. května od 19:00 Divadelní představení v Muzeu města Ústí n. L.

Geheimer Segen /Tajné požehnání
(autor: Hans Rotter)

Divadelní kus pojednává o hodináři s evangelickými předky, který však byl katolického vyznání, byť úplně mu nevyhovovalo. Po nálezu evangelické bible jeho předků, disputací s katolickým farářem (mj. hodinář prohlašuje, že katolík nemůže být dobrým Němcem a že se stane dobrým protestantem, když doposud žil jako špatný katolík), který nakonec bibli vhodí do ohně, hodinář odejde a ocitne se na evangelické biblické hodině. Evangelický farář (Rotter) vypráví žákům o milosrdném Samaritánovi a hodinář jej nakonec požádá o přijetí do německé evangelické církve, jemuž je s radostí vyhověno. Hru přetiskuje Deutscher Evangelischer Volkskalender für Böhmen, Mähren und Schlesien 1936.

Hans Rotter a hra Geheimer Segen

V roce 1934 byla ve Varnsdorfu otevřena do značné míry ojedinělá stavba. Jako první sbor v církvi totiž postavil sborový dům (Gemeindehaus) se sálem s kapacitou 300 míst. Stavební náklady uhradily sbírky mezi souvěrci a půjčky. Na stavbě prý pracovali pouze dělníci a řemeslníci evangelického vyznání. Slavnostní posvěcení sborového domu ve Varnsdorfu, nazývaného později po zakladateli Dr. Rotter-Haus, proběhlo 30. září 1934. Sborový dům měl sloužit aktivitám členů evangelické obce, popřípadě činnosti evangelických spolků. Velký sál bylo možné rozdělit a a využít k jednání církevních spolků, ať se již jednalo o ženský spolek, dvě mládežnické skupiny, pěvecký sbor, trubačský chór (Bläserchor) či ochotnické divadlo. Je zřejmé, že varnsdorfský sbor za faráře Hanse Rottera vyvíjel vskutku pestrou činnost. Farář podporoval a vedl divadelní aktivity, takže při otevření sborového domu byl proveden kus Der reiche Kornbauer od Albrechta Wolfingera. A také zde byla dokonce poprvé uvedena divadelní hra faráře Rottera Geheimer Segen.

Švýcarský rodák dr. Hans Rotter (* 16. 1. 1898, Starrkirch/Švýcarsko – †?) začínal jako pomocný duchovní v Trutnově v roce 1920, poté dokončil studia teologie ve Vídni a v roce 1924 byl tamtéž promován doktorem teologie. Mezi lety 1921 a 1926 působil jako vikář ve východočeských Králíkách. Koncem roku 1925 uspěl ve volbě varnsdorfského faráře, nastoupil v polovině února 1926 a v březnu se dočkal slavnostní instalace. 31. prosinci 1936 zde úřad složil a nastoupil do Liberce. Rotter patřil ve své církvi k radikálům, měl blízko k hnutí, které bylo podporováno nacistickým režimem (Gottgläubige).

Herecké obsazení z řad akademiků a studentů.

Přepis hry.

Pátek 19. května od 11: 30 Prohlídka výstavy v Muzeu města Ústí n. L.

Středověké Ústí

Výstava představuje vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí nad Labem a jeho okolí. Návštěvníci se mohou těšit na středověké tržiště, hrady i zajímavé sbírkové předměty z depozitářů nejen ústeckého muzea. Malí návštěvníci se zabaví stavbou vlastního města, či zkoušením dobových šatů a zbroje.